Naujos galimybės

Juodšilių “Šilo” gimnazijoje pradėtas įgyvendinti dar vienas Erasmus+ KA2 projektas “Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach” (liet. Mokymosi, švietimo ir mokymosi motyvacijos didinimas naudojant STEAM metodą). Projekte dalyvauja mokyklos iš šių šalių: Rumunijos (projekto koordinatorė), Lietuvos, Portugalijos, Bulgarijos, Graikijos. Projekto trukmė – 2 metai.

Projekto uždaviniai:

  1. Tobulinti mokytojų įgūdžius planuojant ir vedant pamokas pagal STEAM viziją, organizuojant mokymo kursus šia tema.
  1. Taikyti STEAM metodus suplanuotose pamokose
  2. Sukurti pagrindinių mokinių įgūdžių ugdymo sistemą, naudojant STEAM metodą pamokose, kurias ves mokytojai iš šalių partnerių (PT, LT, RO, GR, BG)
  3. Sukurti paruoštos naudoti STEAM profesinės kvalifikacijos tobulinimo medžiagos rinkinį (pamokų planai, žaidimai), kuris bus įkeltas į internetinę platformą.