„Music is a common language“

Kintantis politinis kontekstas (imigrantų srautai, skirtingos tautybės, religijos, kultūriniai ir kalbiniai skirtumai, socialinė atskirtis) kelia vaikų įtraukimo į ugdymo procesą iš socialiai pažeidžiamų grupių problemas. Kiekviena šiame projekte dalyvaujanti mokykla susiduria su tokiomis problemomis kaip mokyklos nelankymas, jos nebaigimas, mokymosi motyvacijos stoka. Projekto „Muzika yra bendra kalba“ tikslas yra padidinti socialiai pažeidžiamų grupių vaikų įtraukimo į ugdymo procesą galimybes. Siekdami to pasiekti, mokytojai, susiduriantys su daugybe iššūkių šiose mokyklose, turi išmokti naujų mokymo metodų, kad ugdymo procesas būtų labiau įtraukiantis, draugiškas ir patrauklus. Projektas skirtas muzikos mokymo metodams, kurie naudojami dirbant su jaunesnio amžiaus mokiniais. Visi šie būdai yra nukreipti į draugiškos, emociškai stabilios aplinkos ir visapusiško vaiko vystymąsi.

Projektas įgyvendinamas nuo 2018-10-18 iki 2020-04-30. Jame dalyvauja mokytojai iš Juodšilių „Šilo“ gimnazijos (Lietuva), Lockerbie pradinės mokyklos (Škotija) ir Vehbi Necip Savasan pradinės mokyklos (Turkija).

Projekto tikslai:

-Pagerinti mokyklų lankomumą;

-Pagerinti mokymosi motyvaciją;

-Sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių;

-Stiprinti mokinių bendravimą, bendradarbiavimą ir komandinį darbą;

-Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas;

-Užsienio kalbos įgūdžių gerinimas.

TIKĖTINI REZULTATAI:

1. Tarptautinių seminarų ir praktinių užsiėmimų metu mokytojai bus supažindinti su skirtingais muzikos mokymo metodais.

2.Toliau ilgalaikis naujų muzikos mokymo metodų įgyvendinimas suteiks galimybę įtraukti tikslinės grupės vaikus į sėkmingą mokymosi procesą ir paskatins juos būti vertingais mokyklos bendruomenės nariais.

 3.Metodinio leidinio sukūrimas suteiks mokytojams galimybę naudotis juo bei kūrybiškai  taikyti jame pateiktus muzikos mokymo metodus, sužinoti apie jų galimybes ir įtraukti į ugdymo procesą vaikus iš socialiai pažeidžiamų grupių.

4. Keitimasis gerąja patirtimi gerins tarptautinį bendradarbiavimą, praplės akiratį, kalbines žinias, kultūrinį sąmoningumą ir suteiks galimybę kūrybiškai žiūrėti į ugdymo procesą.