Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ kvalifikacijos tobulinimo kursai Portugalijoje

Į 6 dienų kvalifikacijos tobulinimo kursus „Leadership and in service teachers training“ Portugalijoje, Sesimbroje, liepos 9-14 d. išvyko pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė.

Kvalifikacijos kursų metu didelis dėmesys buvo skiriamas lyderystės bei ateities mokyklai reikalingų kompetencijų ugdymui bei mokytojų/mokinių/administracijos motyvacijai. Pavaduotojai ugdymui J. Mackevičiūtei teko dalyvauti įviriose paskaitose, lankytis keliose Portugalijos mokyklose bei bendrauti su jų vadovais, dirbti grupėse su skirtingų kultūrų žmonėmis iš įvairių švietimo organizacijų. Kursų metu pavaduotoja ugdymui ne tik kėlė kvalifikaciją, bet taip pat turėjo galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra, švietimo sistema.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.