Du nauji tarptautiniai Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektai gimnazijoje

Nuo spalio 1 d. gimnazijoje pradėti vykdyti du nauji Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektai (KA229).

Mokyklų mainų partnerysčių projektai yra skirti remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, taip pat yra suteikiama galimybė plėtoti mokymo metodus bei jais dalintis, sudaromos sąlygos mokinių bendravimui ir bendrdarbiavimui su bendraamžiais iš kitų šalių. Projektai yra orientuoti į mokinių ir mokyklų darbuotojų grupių mobilumus.

Abiejų projektų koordinatorė yra Juodšilių „Šilo“ gimnazija.

Projektas „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ (liet. „STEAM už klasės ribų: ekologines problemas sprendžiame bendradarbiaudami“) yra skirtas mokymo ir mokymosi veikloms mokiniams. Projekto tikslas – ugdyti mokinių STEAM gebėjimus, tyrinėjant ekologines problemas.

Šio projekto partnerės šalys – Portugalija ir Lenkija.

Projektas „Music is a common language“ (liet. „Muzika yra bendra kalba“) yra skirtas mokyklos darbuotojų mokymo ir mokymosi veikloms. Projekto tikslas – didinti socialiai pažeidžiamų grupių vaikų (imigrantų, studentų su specialiaisiais poreikiais, skirtingų tautybių) įtraukimą į švietimo procesą.

Šio projekto šalys partnerės – Turkija, Škotija.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.