Projektinė, integruota veikla. Įdomu?

Pasisėmęs naujų žinių ir idėjų darbo stebėjimo vizito Portugalijoje metu, IT mokytojas metodininkas D. Narkevičius jomis ir toliau dalijasi su kolegomis ir mokiniais, siekdamas gerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Gruodžio 10d. kartu su geografijos mokytoju P. Balesinovu 5a klasėje mokytojai vedė atvirą integruotą žmogaus saugos ir IT pamoką „Kelio ženklai einant į mokyklą“, 8 kl. mokiniai dalyvavo respublikiniame matematikos-informacinių technologijų konkurse, kurio tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, naudojantis teksto rengykle. Taip pat 8 kl. startuoja naujas integruotas IT, matematikos, biologijos, chemijos, technologijų projektas „Maisto anatomija“.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.