Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant tėvų pajamų.

Dėl nemokamų pietų skyrimo galite kreiptis nuo rugpjūčio 1 d. į savivaldybės, kurioje esate deklaravę gyvenamąją vietą administraciją arba per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.