Kūrybiškas metodų taikymas ugdant pilietiškumą

Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės kartu su Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga 2020 m. rugsėjo 25 d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje organizavo išvažiuojamąjį praktinį seminarą „Pilietiškumo ugdymas švietimo įstaigoje“. Susirinkusius dalyvius pasveikino ir apie pilietiškumo svarbą kalbėjo Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė D. Sabienė. 

Gerąja patirtimi, kaip ugdomas pilietiškumas Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje, pasidalijo direktorė R. Agintienė. Vienas iš būdų – muzikinis ugdymas. Seminaro dalyviai iš Pietryčių Lietuvos švietimo įstaigų turėjo galimybę stebėti muzikos pamoką orkestro klasėje, kuriai vadovauja muzikos mokytojas S. Balsys. Jis papasakojo ne tik apie tai, kaip taiko šį metodą ir kokią naudą jis turi, bet teigė, jog tai puikus būdas pilietiškumo ugdymui: mokiniai jaučiasi atsakingi vienas už kitą, jiems svarbios panašios vertybės, jie atsakingai atstovauja mokyklai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Kaip muzika padeda ugdyti pilietiškumą kalbėjo Juodšilių „Šilo“ gimnazijos muzikos mokytoja R. Balsienė. Ji pasidalijo gerąja patirtimi apie muzikinę platformą „Charanga“, apie kurią sužinojome  įgyvendindami Erasmus+ KA2 projektą „Music is a common language“ (Projekto Nr. 2018-1-LT01-KA229-046960_1). Charanga – tai skaitmeninė muzikos mokymo(si)  platforma, kuri apima visą Škotijos vidurinio ugdymo muzikos programą. Ši metodinė priemonė yra nuolat papildoma įvairiomis dainomis, temomis, instrumentuotėmis, kūrybinėmis programomis, pateikiami muzikos pamokų planai. Tai puiki muzikos mokymo priemonė mokytojams. Plačiau seminaro dalyviams projektą „Music is a common language“ pristatė projekto koordinatorė Ž. Šemelienė.