Bestuburių tyrinėjimas. Pažintis su slieku

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos pirmokai problemas mokosi spręsti praktiškai: pasaulio pažinimo pamokos pradžioje mokytoja sukūrė situaciją: „vaikai, įsivaizduokite, kad jūsų namuose susikaupė daug šiukšlių. Kur jas dėti?“ Pokalbio metu vaikai atsakė, kad į šiukšlių dėžę, konteinerį, kad galima rūšiuoti, tą jie galėjo išbandyti ir praktiškai: dirbdami grupėse rūšiavo šiukšles, bet….iškilo problema: kur dėti maisto atliekas (salotų lapai, banano žievės, obuolio graužtukai ir pan.)? Mokiniai sutriko: nei viena rūšiavimo dėžė (popierius, plastikas, stiklas) netinka. Buvo įvairių svarstymų: vieni sakė, jog galima nuvežti žvėreliams į mišką, kiti, kad turi komposto dėžę, dar kiti įvardijo, kad atiduoti sliekams. Mokytoja supažindino mokinius su artimojoje aplinkoje gyvenančiais bestuburiais – sliekais: mokiniai naudodami padidinamąjį stiklą (lupą) tyrinėjo slieko kūno sandarą, matavo ilgį, svarstė, kaip sliekas juda bei aptarė, jog galima įsirengti sliekyną, kur sliekai perdirba maistines atliekas ir galima gauti puikų kompostą, kuris naudojamas augalams sodinti. Vaikai aptarė sliekų gamtinę ir praktinę reikšmę, buvo ugdomas  mokinių supratimas, kad gamtoje visi organizmai susiję ir yra naudingi (Mokinių problemų sprendimo įgūdžių tobulinimas įgyvendinat Erasmus+ KA2 projektą „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054).