DŽIAUGIAMĖS IR DALYVAUJAME SEU OLIMPIADOJE „DRAMBLYS“

Gimnazija aktyviai įsitraukia į olimpiados programą – Emocinio intelekto teorijos suvokimas ir pritaikymas kasdieninėje praktikoje, padedant dalyviams pagerinti asmeninius įgūdžius, įpročius ir veiksmus, tobulinant savo, kaip mokytojo, emocinį intelektą. Taip pat programoje siekiama paruošti delegatus perduoti šias žinias kitiems – taikyti įgūdžius dirbant su vaikais ir bendradarbiaujant su kolegomis.

Mūsų visų tikslai:

  • Padėti delegatams nuodugniai suprasti emocinį intelektą ir taikyti jį sau: suvokti nuo ko priklauso santykiai su savimi ir kitais žmonėmis
  • Vystyti dalyvių emocinį intelektą, lemiantį ilgalaikius pozityvius elgesio pokyčius, suvokiant, kaip savęs ugdymas daro įtaką sėkmingam mokymui ir klasės aplinkai.
  • Sutelkti dėmesį į tai, kaip taikyti emocinį intelektą visose mokymo srityse, naudojant konkrečias priemones – tiek rodant pavyzdį ir mokant vaikus, tiek perduodant EI taikymo patirtį kitiems švietimo atstovams.
  • Išmokyti įrankių ir technikų, kaip taikyti Emocinį intelektą klasėje
dav