Dalyvavimas konferencijoje „STEAM kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymas. Meno ir mokslo pasaulius integruojantys projektai“       

Birželio 18d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė ir dailės mokytoja metodininkė A. Žukaitė dalyvavo Lietuvos neformaliojo vaikų švietimo centro organizuotoje konferencijoje apie STEAM ugdymą bei dalijosi gerąja patirtimi apie mokinių kūrybiškumo, mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymą įgyvendinant tarptautinį Erasmus+ KA2 projektą „Strategies for teaching, education and learning motivation by STEAM (science, technology, engineering, art and maths) approach“ (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054).