ATOSTOGŲ PAKEITIMAS

Spalio 21 d. pasirašytas įsakymas dėl bendrųjų ugdymo planų pakeitimo (pridedu), kuriuo nustatoma, jog mokinių rudens atostogos prasideda 11-03 ir baigiasi 11-09.