PATYRIMINĖ PROGRAMA „PAŽINK“

Birželio 9 d., įgyvendinant Erasmus+ projekto „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-078107_1) veiklas, daugiau nei 20 gimnazijos mokinių dalyvavo vienos dienos patirtinėje stovykloje „Pažink“, Dubingiuose, „Auksinėje girioje“. Stovyklautojus pasitiko nuostabūs stovyklos vadovai, kurie visą dieną lydėjo mokinius savęs pažinimo link. Vaikai dalyvavo 3 valandų patyriminiame komandos formavimo žygyje, mokėsi pasirūpinti vienas kitu ir turėjo puikią galimybę pamatyti, kaip komandoje gali viskas vykti kitaip nei buvo įprasta. Ši diena buvo skirta fizinio kūno lavinimui, sąmoningumo, empatijos bei asmeninio saugumo auginimui, kūrybinių įgūdžių įtvirtinimui ir asmeninių vertybių suvokimui.