Erasmus+: Mokinių fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimas. Projekto „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto N r . 2 0 2 0 – 1 – L T 0 1 – K A 2 2 9 – 0 7 8 1 0 7_1) rezultatai

Kaip akimirka prabėgo dvejus metus Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje trukęs Erasmus+ projektas „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto N r . 2 0 2 0 – 1 – L T 0 1 – K A 2 2 9 – 0 7 8 1 0 7_1), kurio tikslas – stiprinti mokinių fizinę ir emocinę sveikatą bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Nors projekto metu teko susidurti su iššūkiais, kilusiais dėl pandemijos, tai nesutrukdė siekti užsibrėžtų tikslų ir tik dar labiau kiekvieną iš mūsų privertė pagalvoti apie fizinės ir emocinės sveikatos svarbą.

Per visą projekto laikotarpį buvo siekiama susipažinti su projekto partnerių šalių (Lenkijos, Italijos, Graikijos, Bulgarijos) patirtimis, didinti socialinę įtraukti, įgyvendinant planuojamas fizinę ir emocinę sveikatą stiprinančias veiklas, skatinti mokinių elgesio pokyčius, susijusius su vartojimo įpročiais ir gyvenimo būdu bei plėsti mokinių kultūrinį akiratį ir tobulinti mokinių užsienio kalbos (anglų) žinias.

Siekiant įgyvendinti minėtus uždavinius, įvyko visi planuoti 5 trumpalaikiai mokinių grupių mainai Lenkijoje, Italijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje. Tarptautinių veiklų metu mokiniai ne tik pagerino savo emocinę, fizinę sveikatą ir daugiau sužinojo apie sveiką gyvenseną, bet ir aplankė daug įdomių vietų, išbandė įvairias sporto šakas, susirado naujų draugų. Mokiniai, dirbdami kartu, kūrė plakatus, pristatymus, sukūrė komiksų knygą bei 7 skaitmeninius laikraščių numerius įvairiomis temomis (apie sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą ir kt.). Siekiant ir toliau skatinti mokinių sąmoningumą, susijusį su sveikata, psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimu, priklausomybių prevencija ir tausojančiu vartojimu bei užtikrinti projekto tęstinumą, sukurtas bendras planas, kuriame suplanuotos tolimesnės projekte dalyvavusių mokyklų veiklos 2023-2024 m., apimančios emocinę sveikatą, fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną ir vartojimo įpročius bei sukurtas dešimties pamokų planų rinkinys apie fizinės ir emocinės sveikatos bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimą. Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje mokykloje įsteigta savipagalbos ir emocinės paramos grupė (bendraamžių parama).

Džiaugiamės, jog pavyko įgyvendinti visus numatytus tikslus ir projekto rezultatai turi didelį poveikį mokiniams bei tolimesnei gimnazijos veiklai.

Projekto metu sukurta:

  1. Projekto interneto svetainė 
https://healthybodymindenv.wixsite.com/erasmus
  • Komiksų knyga
https://online.fliphtml5.com/xxaak/inva/#p=1
  • Skaitmeniniai laikraščiai
https://healthybodymindenv.wixsite.com/erasmus/post/unesco-world-heritage-sites
https://healthybodymindenv.wixsite.com/erasmus/post/educational-system
  • Socialinė reklama