TIKROS KALĖDOS

Gruodžio 12-20 d. mūsų gimnazijos 1-6 klasių mokiniai buvo pakviesti į edukaciją „Tikros Kalėdos“.  Tyliai užėję į biblioteką vaikai atsidūrė laukuose prie Betliejaus miesto 34 m. po Kr. Prie laužo jų laukė senas piemuo, kuris pats buvo kalėdinių įvykių liudininkas. Jis ir papasakojo vaikams, kas įvyko tą nepaprastą naktį. Įdėmiai išklausę pasakojimą mokiniai nukeliavo į piemenėlio dirbtuves ir ten pasigamino Kalėdų istorijos veikėją – žaisliuką.