Dalinamės idėjomis

2022 gruodžio 28 d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje vyko Erasmus+ projekto „You can do this“ (liet. „Tu gali tai padaryti“) metodinė konferencija, kurioje dalyvavo gimnazijos ir aplinkinių mokyklų mokytojai, švietimo pagalbos mokiniui specialistai, administracijų atstovai.  Konferencijos tikslas – pasidalinti patirtimi, projekto metu įgyvendinamomis veiklomis, fizinio ugdymo metodais, naujovėmis, idėjomis.

Konferenciją pradėjo ir pasveikino dalyvius gimnazijos direktorė R.Agintienė. Vėliau pranešimą apie nuo 2020 m. Erasmus+ projekto „You can do this“ vykdymą skaitė projekto įgyvendinimo koordinatorė anglų k. mokytoja Ž.Šemelienė. Kadangi projektas jau beveik įgyvendintas, pranešėja pabrėžė, jog projekto tikslai  ir uždaviniai yra pasiekti: mokinių fizinis aktyvumas padidėjęs, mokiniai teikia pirmenybę sportui, kaip pagrindinei laisvalaikio praleidimo formai.  Mokinių mainų vizitų metu projekto dalyviai susipažino su kitų šalių sportininkais, populiariomis sporto šakomis, kitų šalių istoriniu, kultūriniu paveldu, bendravo su bendraamžiais, tobulino fizinio ugdymo, bendravimo užsienio kalbomis įgūdžius.

Geografijos mokytojas P.Balesinovas pristatė integruotą fizinio ugdymo ir geografijos pamoką, kurios metu mokiniai susipažino su orientacinio sporto ypatumais ir, pritaikęs GIS technologijas, sudarė gimnazijos teritorijos skaitmeninį planą. Pirmiausia buvo parinkti teritorijos objektai bei sukurti jų aprašymai. Vėliau buvo sukurti QR kodai, kuriuos mokiniai turėjo nuskaityti ir surasti teritorinius taškus bei pažymėti juos plane. Mokiniams ši veikla labai patiko, nes buvo suderinta sportinė ir protinė veikla, įtrauktas žaidybinis lenktynių elementas, mokiniai gavo sertifikatus.  Pamokos idėja kilo grįžus iš mobilumo vizito Lenkijoje, kurio metu buvo parodyta orientacinio sporto popamokinė veikla, kurios tikslas buvo išmokyti mokinius orientuotis aplinkoje bei aktyviai praleisti laisvalaikį.

Konferencija buvo darbinga, visi dalyviai sutiko, kad Easmus+ programa atveria galimybes tobulėti tiek mokiniams, tiek mokytojams, o dalijimasis patirtimi teikia bendravimo džiaugsmą ir motyvuoja naujiems darbams.