9a klasės mokinė Ūla Bučelytė (mokytoja J.Novopašinienė) dalyvavo Vasario 16-tosios Akto originalo atradėjo, Europos Parlamento nario profesoriaus Liudo Mažylio organizuojamame esė ir eilėraščių konkurse ,,Švenčiu Lietuvą“. Šiame konkurse šiemet dalyvavo daugiau kaip 700 kūrinių. Konkurso dalyviai –  ikimokyklinio ugdymo, vaikų dienos centrų, pradinių ir pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, profesinio ugdymo centrų mokiniai bei lietuvaičiai iš viso pasaulio. Svarbiausias vertinimo kriterijus buvo atsakymas į klausimą: ko mane išmokė Lietuva? Taip pat svarbūs vertinimo kriterijai buvo: meniškumas, originalumas ir gebėjimas žinias (Lietuvos istorijos,  literatūros, kultūros) pateikti per asmeninį išgyvenimą.                   

        Nuoširdžiausiai sveikiname ŪLĄ BUČELYTĘ, šiame konkurse užėmusią III – ąją vietą, ir kviečiame pasidžiaugti jos konkursiniu eilėraščiu.

Kai vėl pas tave ateinu

Žolynais, saulės gijom, vingiuotais upių slėniais,
Knygų nugarėlėm ir pasakų garsais
Švelniai tarsi sapnas, džiugiai tartum vėjas
Atbrendi per pievas su rytmečio gaisrais.

Nuo pat pirmos sekundės jaučiau ant savo delno
Prisilietimą tavo, girdėjau kaip šnabždi:
Net saulei nusileidus, širdy šviesa išlieka
Ir pateka virš Žemės, jei stengies ir tiki.

Nusivedei į girią ir ant kiekvieno medžio
Parodei įrašytus istorijos žodžius.
Visus pasaulio žmones, kiekvieną upės lašą
Prisilietimu savo man padarei svarbius.

Laukuose Suvalkijos radau kantrybę Tavo,
Kai augo plačios vagos nuo sėklos lig rugių,
Aukštaičių ežeruose, pamiršusios pasaulį,
Nugrimzdo mano akys ligi pačių gelmių.

Dzūkijos nuoširdumas pušų sakais tekėjo
Pro samanas ir smėlį – ištroškusion širdin,
Žemaičių ryžtingumą man uždegei akyse,
Kad visada liepsnotų negęstančia ugnim.

Vis ateini žolynais, vingiuotais upių slėniais.
Esi tokia trapi! Esi tokia tvirta!
Matau akyse Tavo saulėtą, šviesų kraštą,
O tu šnabždi man savo vardą – Lietuva.