MOKYMASIS BE SIENŲ

Gamta yra universali ugdymo(-si) aplinka, įgalinanti taikyti aktyvius, kūrybiškus metodus. Labai svarbu, jog jau ankstyvojoje vaikystėje ugdymas vaidina vis didesnį vaidmenį formuojant žmogaus santykį su gamta. Mokymasis gamtoje padeda ugdyti socialinius įgūdžius, stiprinti vaikų fizinę ir emocinę sveikatą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Stipinienė organizavo ikimokyklinukams ugdomąją veiklą gimnazijos gamtinėje aplinkoje ir dalijosi su kitomis kolegėmis tarptautinių kvalifikacijos kursų Suomijoje įgyta patirtimi, įgyvendinant Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą (Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000140647).

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.