PROFESINIS TOBULĖJIMAS PORTUGALIJOJE

Gegužės 21-23 dienomis dvi gimnazijos mokytojos turėjo galimybę dalyvauti darbo stebėjime Portugalijoje, Lisabonoje, Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide mokykloje, įgyvendinant Erasmus+ projektą (Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000140647). Vizito metu pedagogės susipažino su Portugalijos švietimo sistema, stebėjo mokinių bei mokytojų darbą, integruotas pamokas, kuriose buvo taikomi įvairūs interaktyvūs metodai, domėjosi personalizuoto, įtraukiojo ugdymo galimybėmis, specialiųjų poreikių vaikų ugdymu, susipažino, kaip lanksčiai mokykloje  individualizuojamas ugdymas mokiniams, profesionaliai užsiimantiems sportu, muzika ar šokiais.

Džiaugiamės Erasmus+ programos teikiamomis galimybėmis mūsų mokytojams, nes didelė dovana tobulėti ir dalintis patirtimi, pasisemti naujų idėjų ir jas pritaikyti gimnazijoje siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.