ERASMUS+ PROGRAMOS TEIKIAMOS GALIMYBĖS

Gegužės 31 d. gimnazijoje vyko šventė „Šilo gegužinė“, kurios metu visi bendruomenės nariai turėjo galimybę susipažinti su Erasmus+ programos teikiama nauda mūsų mokytojams ir mokiniams. Skleidėme žinias apie vykdomus projektus, dalinomės akimirkomis iš įvykusių veiklų bei džiaugiamės projektų metu įgyta patirtimi.

*Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.