INTEGRUOTO UGDYMO GALIMYBĖS

Grįžusios po darbo stebėjimo vizito vienoje iš Lisabonos mokyklų (įgyvendinant Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000140647), anglų kalbos mokytoja ekspertė A. Storoženkienė ir muzikos mokytoja R. Balsienė ne tik noriai dalijosi patirtimi su kolegomis apie integruotų pamokų galimybes bei kaip pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi bei asmenybės brandai, bet ir birželio mėn. vedė integruotas ugdomąsias veiklas priešmokyklinio ugdymo vaikams bei integruotą pamoką  7a kl. mokiniams. Priešmokyklinukai gimnazijos kieme kitu žvilgsniu buvo kviečiami pažvelgti į juos supančią aplinką ir gimnazijos kiemą. Integruotos veiklos „Ką matai?” metu tyrė artimą ugdymo(-si) aplinką, mokėsi pastebėti natūralios gamtos grožį, švarą, stabtelėję prie vabzdžių viešbučio, sliekyno, širšių lizdo tyrinėjo gamtinę bioįvairovę bei realius gamtos objektus. Tai vaikams buvo be galo įdomu. Meninio ugdymo pamokose dainuotos dainelės ir įvairūs linksmi angliški pasisveikinimai tapo šios kelionės jungiamąja dalimi.

7a klasėje vyko integruota istorijos, muzikos ir anglų kalbos pamoka. Mokiniai gvildeno valstybių nepriklausomybių temą. Diskusija vyko anglų kalba, mokiniai tyrinėjo ir pasidalino žiniomis apie Amerikos ir Lietuvos nepriklausomybės dienas, jų minėjimus ir šventimo tradicijas. Mielai sudainavo amerikiečių ir lietuvių dainas, kurios yra tarsi tautiškumo ir pilietiškumo simboliai. Buvo smalsu sužinoti, kad jaunajai kartai patriotiškumą sužadina visai kitos dainos nei jų tėvams ar seneliams.

*Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.