UGDYMAS PAREMIANTIS UGDYMĄSI: MOKINIŲ GRUPINIS MOBILUMAS PARLOS MIESTE, ISPANIJOJE

2024 metų birželio pirmą savaitę dvylikos mokinių ir trijų mokytojų grupė iš Juodšilių „Šilo“ gimnazijos apsilankė Ispanijos Parlos miesto Nicolás Copérnico dvikalbėje vidurinėje mokykloje, įgyvendinant  Erasmus+ projektą (Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000140647). Vizito metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas personalizuotam ugdymui. Personalizuotas ugdymas – tai individualių mokinių poreikių, gebėjimų ir interesų pritaikymas ugdymo procese. Nicolas Copernico  mokykloje šis ugdymas yra taikomas kasdienėje veikloje, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas mokinys jaustųsi vertinamas ir palaikomas savo mokymosi kelyje. Mokiniams kuriamos individualizuotos programos, jiems suteikiamos galimybės pasirinkti dalykus, kurie labiausiai atitinka jų interesus ir gabumus. Mokykloje aktyviai taikomos skaitmeninės technologijos, specialios programos, kurios padeda mokytojams stebėti mokinių individualią pažangą, reaguoti į jų poreikius, informuoti tėvus.

Mokykloje sėkmingai taikomas tarpdalykinis ugdymas: dalis dalykų dėstoma anglų kalba, integruojami tokie dalykai, kaip istorija, matematika, muzika, dailė, technologijos. Didelis dėmesys skiriamas klasės orkestro metodikai, kuri skatina ne tik muzikinius mokinių gebėjimus, bet yra svarbi ugdymo dalis, nes skatina mokinių bendradarbiavimą, komandinį darbą, atsakomybę, tarptautiškumą.

Mokiniai ir mokytojai iš Juodšilių „Šilo“ gimnazijos buvo sužavėti Ispanijos kultūriniu paveldu. Apsilankymas Madrido ir Toledo miestuose suteikė daug žinių apie didingą šalies istoriją, kultūrą, papročius, tradicijas. O susitikimo su Parlos miesto meru Ramon Jurado metu mokiniai sužinojo apie Europos demokratijos principus, privalumus bei europines vertybes, kaip planuojamas miesto biudžetas, kaip vyksta rinkimai, kokios miesto problemos yra sprendžiamos, kaip padedama gyventojams.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos  mokiniai ir mokytojai džiaugėsi galėdami išbandyti Ispanijos Parlos miesto Nicolas Copernico vidurinėje mokykloje taikomus inovatyvius ugdymo metodus. Priimančios organizacijos atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad personalizuotas ugdymas, klasės orkestro metodika ir tarpdalykinė integracija ne tik pagerina mokinių akademinius rezultatus, bet ir skatina jų socialinius ir emocinius gebėjimus. Grįžę į Lietuvą, dalyviai planuoja dalintis patirtimi su savo kolegomis ir pradėti taikyti naujus metodus savo mokyklose.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė Ž. Šemelienė

*Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.