ERASMUS+: GALIMYBĖ TOBULĖTI

2024 m. birželio 20 d. gimnazijoje vyko metodinė-praktinė konferencija „Mokinių ir mokytojų kompetencijų ugdymas įgyvendinant projektines veiklas“, kurioje savo patirtimi, žiniomis, įgytomis įgyvendinant Erasmus+ projektą (Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000140647), bei įžvalgomis, kaip gerinti ugdymo procesą ir mokinių pasiekimus, dalijosi net 9 gimnazijos pedagogai bei administracijos atstovai. Konferencijoje taip pat pranešimus apie projektų teikiamas galimybes skaitė ir praktiniais veiklos pavyzdžiais dalijosi Buivydiškių pagrindinės mokyklos direktorė bei Eitminiškių gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė R. Magilevičienė.

Džiaugiamės Erasmus+ teikiamomis galimybės tobulėti mūsų pedagogams. Dalyvavimas projekte ne tik leidžia tobulinti mokytojų dalykines bei bendrąsias kompetencijas, stiprina gimnazijos tarptautiškumą, bet ir prisideda prie pokyčių įgyvendinimo gimnazijoje, siekiant gerinti mokinių kompetencijų ugdymą.

*Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.