PROJEKTAS „UGDYMO PRIEMONĖS MOKYKLOMS“

Juodšilių „Šilo” gimnazija partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001, kuris yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. 

Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas mokymuisi skirtomis priemonėmis ir kompiuterine įranga. 

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą.

Daugiau informacijos apie projektą https://www.nsa.smm.lt/projektai/vykdomi-projektai/projektas-ugdymo-priemones-mokykloms/

Projektas Nr. 10-063-P-0001 vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-01-03 “Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį”. 

KARJEROS UGDYMO KONFERENCIJA ISM UNIVERSITETE

Birželio 14 dieną IA klasės mokiniai kartu su karjeros specialiste Ž. Šemeliene dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos iniciatyva organizuotoje konferencijoje „Karjeros planavimas“, kuri vyko ISM universitete. Konferencija buvo skirta vidurinių mokyklų mokiniams, kuriems ankstyvasis karjeros planavimas yra svarbus, nes tai padeda jiems išsiaiškinti jų stipriąsias puses ir pomėgius, svarbius  faktorius, renkantis ateities profesiją.

Konferencijos metu mokiniai dalyvavo karjeros mugėje, išklausė paskaitą apie karjeros planavimą, susitiko su įvairių profesijų atstovais, domėjosi jų karjera, susipažino su ISM universiteto siūlomomis mokymosi programomis.

ERASMUS+ PROGRAMOS TEIKIAMOS GALIMYBĖS

Gegužės 31 d. gimnazijoje vyko šventė „Šilo gegužinė“, kurios metu visi bendruomenės nariai turėjo galimybę susipažinti su Erasmus+ programos teikiama nauda mūsų mokytojams ir mokiniams. Skleidėme žinias apie vykdomus projektus, dalinomės akimirkomis iš įvykusių veiklų bei džiaugiamės projektų metu įgyta patirtimi.

*Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS: BAIGIAMASIS RENGINYS

Birželio 6 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje įvyko baigiamasis projekto „Dalyvaujamasis biudžetas“ renginys, kuriame buvo pristatytos mokinių pasiūlytos idėjos. Projekte dalyvavo 12 ministerijai pavaldžių mokyklų ir 3 jų skyrių bendruomenės. Renginio metu gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė dalijosi patirtimi apie projekto veiklų įgyvendinimą gimnazijoje bei kaip padėti moksleiviams generuojant idėjas.

Šio projekto metu  mokiniai parodė, jog jie nori ir gali aktyviai dalyvauti savo mokyklos gyvenime, jiems svarbi juos supanti ugdymo(-si) aplinka, o svarbiausia bendruomeniškumas. Daugiau informacijos apie renginį: https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos-1/pranesimai-ziniasklaidai-1/mokiniai-paskirste-dalyvaujamojo-biudzeto-pinigus-jie-atiteko-mokyklu-aplinkai-paivairinti-ir-papuosti/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1kSl_W4JMvq_OdjLtBANgtBTTE4WuDMs8y4kuNbvOE-_47fyCMyjzGbE8_aem_AQyVyA1rONRqkAg_8fCbenz-EtmVXgrMGFh9mNfgKDoM1yEvPVZm4a8KCL95wHbze2nxRMG7yJqzeJwrR70GEm6Q

UNIFORMOS

Uniformų užsakymas:

Birželio 26 d. 17.00 – 18.00 val.

birželio 27 d. 17.00 – 18.00 val. 

Gimnazijos kieme lauks siuvyklos atstovai.

PROFESINIS TOBULĖJIMAS PORTUGALIJOJE

Gegužės 21-23 dienomis dvi gimnazijos mokytojos turėjo galimybę dalyvauti darbo stebėjime Portugalijoje, Lisabonoje, Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide mokykloje, įgyvendinant Erasmus+ projektą (Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000140647). Vizito metu pedagogės susipažino su Portugalijos švietimo sistema, stebėjo mokinių bei mokytojų darbą, integruotas pamokas, kuriose buvo taikomi įvairūs interaktyvūs metodai, domėjosi personalizuoto, įtraukiojo ugdymo galimybėmis, specialiųjų poreikių vaikų ugdymu, susipažino, kaip lanksčiai mokykloje  individualizuojamas ugdymas mokiniams, profesionaliai užsiimantiems sportu, muzika ar šokiais.

Džiaugiamės Erasmus+ programos teikiamomis galimybėmis mūsų mokytojams, nes didelė dovana tobulėti ir dalintis patirtimi, pasisemti naujų idėjų ir jas pritaikyti gimnazijoje siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.

ŠEIMOS ŠVENTĖ JUODŠILIUOSE

Birželio 2 dieną Juodšiliuose vyko Šeimos šventė. Šiais metais šventėje dalyvavo Juodšilių „Šilo“ gimnazijos „Jaunučių“ choras, vadovė Jelena Mockūnienė. Jaunieji dainininkai padainavo keturias nuotaikingas dainas, kurios sukūrė šventinę ir džiaugsmingą nuotaiką.