„STE(A)M VEIKLOS MOKYKLOJE“

2020 m. kovo 6 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre įvyko tarptautinė konferencija „STE(A)M VEIKLOS MOKYKLOJE“. Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų ir veiksmingą mokinių, mokytojų, mokslininkų, edukacinių priemonių gamintojų ir užsienio mokyklų bendradarbiavimą atliekant tiriamąją veiklą ir dalijantis gerąja patirtimi.

Mūsų gimnazijos mokiniai T. Kuodys (III kl.) ir A. Gumbrevičiūtė (II kl.), vadovaujami biologijos mokytojos R. Stipinienės, skaitė pranešimą „Rudaminos upelio vandens kokybės tyrimas“. Šis tyrimas buvo atliktas įgyvendinant Erasmus+ KA2 projektą „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“.

PROJEKTO REZULTATAI

2019 m. gruodžio 31 d. baigėsi penkiolika mėnesių trukęs projektas tarp Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos mokinių. Šio projekto tikslas – ugdyti mokinių STEAM gebėjimus, tyrinėjant ekologines problemas. Pagrindiniai projekto laimėjimai ir rezultatai yra susiję su projekto tikslo įgyvendinimu ir visomis suplanuotomis veiklomis, kurios prisidėjo prie mokinių STEAM pasiekimų ir dalykinių bei bendrųjų kompetencijų ugdymo.

Visų pirma, mokiniai turėjo galimybę perimti projekto šalių partnerių patirtį ir vykdyti bendras tyrinėjimą skatinančias veiklas. Prieš trumpalaikius mokinių grupių mainus mokiniai atliko tyrimus ir paruošė nuodugnią oro, geriamojo vandens, upių kokybės, dirvožemio analizę. Jie taip pat atliko tyrimus kiekvienoje priimančiojoje šalyje: Lenkijoje – jungtinius oro bandymus Jogailos universiteto Chemijos katedroje, Portugalijoje skaičiavo vandens pėdsaką, atliko laboratorinius tyrimus, dalyvavo edukacinėse veiklose Vandens muziejuje ir Lisabonos okeanariume. Lietuvoje, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre, dalyviai dalyvavo paskaitoje ir jiems buvo suteikta galimybė per mikroskopą stebėti kai kuriuos organizmus, kurie veikia kaip dirvožemio kokybės bioindikatoriai. Taip pat mokiniai rengė pranešimus konferencijoms „Išsaugok švarų orą“, „Išsaugok švarų vandenį“ ir „Išsaugok žemę“.

Projekto dalyviai ieškojo bendrų problemų sprendimo būdų: surengė grupines diskusijas ir paskaitas, sukūrė plakatus ir švietėjišką filmuką, skatinantį ekologinį sąmoningumą. Rezultatų aptarimas, tyrimas, išvadų formulavimas, tyrimų rezultatų pristatymas ir kitų šalių patirtis sprendžiant ekologines problemas kiekvienos šalies bendruomenėje leido mokiniams patobulinti tyrinėjimų, kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, socialines kompetencijas ir leido geriau suprasti kiekvienos šalies aplinkosaugos problemas. 

Džiaugiamės, jog pavyko įgyvendinti visus numatytus tikslus ir projekto rezultatai turi didelį poveikį gimnazijos veiklai bei pasiekimams: pagerėjo mokinių STEAM dalykų žinios bei bendrosios kompetencijos, visų trijų šalių mokyklos parengė planą, kuris yra orientuotas į mokinių ekologinį ugdymą. Taip pat vienas iš gimnazijos 2020 m. veiklos plano uždavinių – skatinti mokinių ekologinį sąmoningumą ir vykdyti švietėjišką mokyklos misiją ekologiško gyvenimo būdo klausimais.

Projekto įgyvendinimas turi poveikį ne tik mokiniams, bet ir kitoms tikslinėms grupėms: tėvams ir visai gimnazijos bendruomenei: tėvai gali didžiuotis savo vaikų pasiekimais bei mokykla, o STEAM veiklos viešinamos ne tik šalies, bet ir europiniu mastu, taip yra didinamas gimnazijos patrauklumas ir tarptautiškumas,

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto koordinatorė J. Mackevičiūtė

MOKAUSI KITAIP – PROJEKTINĖ VEIKLA

(įgyvendinant Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektą (KA229) „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ (liet. „STEAM už klasės ribų: ekologines problemas sprendžiame bendradarbiaudami“)

Prabėgo jau daugiau kaip trys mėnesiai, kai Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje buvo pradėtas įgyvendinti projektas „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“. Per šį laiką mokiniai išbandė savo galimybes bei gebėjimus įvairiose veiklose: kūrė projekto logotipą, savęs pristatymus, filmuką apie gimnaziją, domėjosi ekologinėmis problemomis savo gyvenamosiose vietose, atliko apklausas, tyrimus, dalyvavo paskaitoje „Ekologinis pėdsakas ir kaip jį sumažinti“ VDU gamtos mokslų fakultete. Šioje paskaitoje mokiniai išgirdo apie tai, jog žmogaus sąlygotas poveikis aplinkai jau viršija natūralias globalios ekosistemos ribas. Gyvename ateities kartų sąskaita, naudodami ir teršdami daugiau nei aplinka gali suteikti. Paskaita apžvelgia vieną iš poveikio aplinkai rodiklių – ekologinį pėdsaką (šalies, miesto, asmeninį), ką jis parodo ir kaip jis skaičiuojamas. Buvo pristatomos galimybės kiekvienam kasdieniniame gyvenime prisidėti prie jo sumažinimo.

Įgyvendindami šias veiklas projekto dalyviai ne tik tobulino gamtamokslines, komunikavimo užsienio kalba, bet ir bendrąsias kompetencijas.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Du nauji tarptautiniai Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektai gimnazijoje

Nuo spalio 1 d. gimnazijoje pradėti vykdyti du nauji Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektai (KA229).

Mokyklų mainų partnerysčių projektai yra skirti remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, taip pat yra suteikiama galimybė plėtoti mokymo metodus bei jais dalintis, sudaromos sąlygos mokinių bendravimui ir bendrdarbiavimui su bendraamžiais iš kitų šalių. Projektai yra orientuoti į mokinių ir mokyklų darbuotojų grupių mobilumus.

Abiejų projektų koordinatorė yra Juodšilių „Šilo“ gimnazija.

Projektas „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ (liet. „STEAM už klasės ribų: ekologines problemas sprendžiame bendradarbiaudami“) yra skirtas mokymo ir mokymosi veikloms mokiniams. Projekto tikslas – ugdyti mokinių STEAM gebėjimus, tyrinėjant ekologines problemas.

Šio projekto partnerės šalys – Portugalija ir Lenkija.

Projektas „Music is a common language“ (liet. „Muzika yra bendra kalba“) yra skirtas mokyklos darbuotojų mokymo ir mokymosi veikloms. Projekto tikslas – didinti socialiai pažeidžiamų grupių vaikų (imigrantų, studentų su specialiaisiais poreikiais, skirtingų tautybių) įtraukimą į švietimo procesą.

Šio projekto šalys partnerės – Turkija, Škotija.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Erasmus+ projekto ir tarptautinių veiklų sklaidos renginys

Juodšilių „Šilo“  gimnazijoje gruodžio 16 d. vyko Erasmus+ projekto ir tarptautinių veiklų sklaidos renginys (įgyvendinant Erasmus+ KA2 mokyklų mainų partnerysčių projektą  „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“). Renginyje dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Vilniaus Salininkų gimnazijos ir Buivydiškių pagrindinės mokyklos. Dalyviai susipažino su projektinių veiklų galimybėmis bei nauda ugdymo procese – pranešimus skaitė Erasmus+ projekto „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ koordinatorė J. Mackevičiūtė bei projekto „Music is a common language“ koordinatorė Ž. Šemelienė.

Kadangi projektu „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ siekiama, jog mokiniai susipažintų su projekto partnerių šalių patirtimis bei galėtų įgyvendinti bendras veiklas tyrinėjant bei padėti mokiniams atsiskleisti socialinėje, gamtinėje ir kultūrinėje erdvėje, brandinti aplinkosauginę savimonę, sklaidos renginio dalyviai ne tik diskutavo ekologinėmis temomis, bet ir atliko tyrinėjimus mikroskopais bei vandens kokybės tyrimus gimnazijos gamtos mokslų laboratorijoje.

Ekologinių problemų sprendimas bendradarbiaujant su Portugalijos ir Lenkijos mokiniais

Šiuo metu pasaulyje yra įvairių ekologinių problemų. Tai –  rimtos problemos, į kurias nereikia žiūrėti pro pirštus. Svarbiausia yra įgyti apie tai žinių ir imtis veiksmų. Taigi šia itin aktualia tema Juodšilių “Šilo” gimnazijoje lapkričio 11-15 dienomis vyko Erasmus+ programos mokyklų mainų partnerysčių projekto „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ trečiasis vizitas, kurio metu buvo siekiama skleisti žinią apie ekologines problemas, diskutuoti apie galimus jų sprendimo būdus, skatinti bendradarbiavimą. Projekto tikslinė grupė – 9-11 kl. moksleiviai iš Lietuvos, Portugalijos ir Lenkijos.

Savaitė prasidėjo įvairiais susipažinimo žaidimais, “ledų laužymo” veiklomis, kurios padėjo geriau pažinti kitus dalyvius ir susibendrauti. Viena svarbiausių šios savaitės dalių buvo konferencija “Save The Clean Land”. Joje moksleiviai susipažino su kiekvienos šalies ekologinėmis problemomis ir pristatė savo atliktus tyrimus. Pasidalinę į grupes, kūrė plakatus ir vaizdo filmukus skirtus atkreipti dėmesį į kritišką situaciją, kurioje yra mūsų planeta.

Pasak lietuvių grupės dalyvės Brigitos – “Erasmus+” projektas jai leido pažinti kitų šalių ekologinę padėtį ir kultūrą. Ji džiaugėsi proga dirbti komunikuojant anglų kalba ir suartėti su kitais projekto dalyviais.

Projekto metu buvo bendraujama su vietiniais specialistais: čia svečiavosi filmo “Sengirė” režisierius Mindaugas Survila, kuris organizavo diskusiją, taip pat buvo dirbama su tyrėjais iš Gyvybės mokslų centro ir STEAM infomobilių.

Nemaža dalis veiklų dalyviams padėjo susipažinti su Vilniaus miestu ir kitomis kultūromis. Draugams iš kitų šalių buvo paruoštas kultūrinis vizitas į Vilnių. Jie aplankė Aušros vartus, prezidentūrą, Vilniaus katedrą ir daug kitų objektų. Taip pat moksleiviai lankėsi Trakų pilyje, Neries regioniniame parke bei Valdovų rūmuose. Projekto dalyviai susipažino su tradiciniais lietuvių patiekalais, šokiais bei muzika.

Tikime, jog šis projektas moksleivius paskatino tobulėti, išlaikyti užmegztus ryšius, rimtai žiūrėti į ekologiją ir pasaulį.

Projekto dalyvė A. Gumbrevičiūtė