Erasmus+ projekto „Music is a common language“ rezultatai

2020 m. gruodžio 31d.  baigėsi 2 metus trukęs Erasmus+ projektas „Music is a common language“ (liet.„Muzika – bendra kalba“) tarp Lietuvos, Škotijos ir Turkijos mokytojų.  Jo metu buvo įgyvendintos visos projekte numatytos veiklos ir pasiektas pagrindinis projekto tikslas – padidėjo  socialiai pažeidžiamų grupių vaikų įsitraukimo į ugdymo procesą galimybės.  

Projekto metu buvo numatyti trys mokytojų mobilumai mokymosi tikslais, kurių metu jie išmoko ir išbandė naujus muzikos mokymo(si) metodus. Pirmojo susitikimo metu Lietuvoje projekto dalyviai sužinojo daug informacijos apie „Klasės orkestro“ metodą, kurio pagrindinis akcentas, jog visi klasės vaikai, nepriklausomai nuo jų muzikinių gebėjimų, groja variniais pučiamaisiais instrumentais, įsitraukia į įdomų, patrauklų ir rezultatyvų muzikos mokymosi procesą. Antrojo mobilumo metu Škotijoje projekto dalyviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose ir seminaruose, kuriuose tyrinėjo „Singing to Learn, Learning to Sing“ metodo veiklas, išbandė skaitmeninę mokymo(si) platformą „Charanga“, stebėjo, kaip pamokose taikomi „Buzz&Blast“, „Feis Rois“ metodai bei  pamatė, kaip yra planuojamas, integruojamas ugdymo procesas,  teikiama švietimo pagalba specialiųjų poreikių vaikams. Trečiasis mobilumo vizitas vyko virtualiai, tačiau tai nesutrukdė projekto dalyviams sužinoti apie C. Orff muzikos mokymo(si) metodą ir dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose. Kolegos iš Turkijos pateikė daug metodinės ir vaizdo medžiagos, kuria naudodamiesi mokytojai sėkmingai išbandė ir įvertino, kaip šis metodas veikia ugdant specialiųjų poreikių vaikus, kaip pasinaudojant paprastais, nieko nekainuojančiais daiktais sudominti, skatinti juos įsitraukti į veiklas ir tapti aktyviais jų dalyviais, pajausti, kad jie yra svarbūs ir reikalingi.

Viso projekto metu dalyviai turėjo puikią galimybę sėkmingai išbandyti naujus muzikos mokymo(si) metodus, organizavo vaizdo susirinkimus, kurių metu diskutavo, aptarė savo veiklas, dalinosi gerąja patirtimi, rašė pamokų planus, veiklų aprašus, sukūrė metodinį leidinį, kuriame sukaupė vertingą metodinę medžiagą apie projekto metu pritaikytus metodus. Vertindami muzikos mokymo ir vaikų gerovės sąsajas, mokytojai atliko kokybines vaikų gerovės apklausas, kurios išryškino, kaip nauji metodai veikia jų emocijas, jausmus, fiziologiją bei socialinius įgūdžius. Be to, visose projekte dalyvaujančiose mokyklose mokiniai, mokytojai ir tėvai dalyvavo apklausose, kuriose jie įvertino projektą bei naujų muzikos mokymo(si) metodų patrauklumą, efektyvumą, tikslingumą, siekdami pagrindinio projekto tikslo. Ir nors projekto įgyvendinimas susidūrė su Covid-19 pandemijos sunkumais (sustabdytos kelionės, ugdymo proceso apribojimai), bendromis pastangomis ir geranoriškumu visos projekte numatytos veiklos buvo įvykdytos.

Projekto įgyvendinimas turi didžiulį poveikį visai gimnazijos bendruomemei: įvairūs, įtraukiantys, interaktyvūs  šiuolaikiniai muzikos mokymo(si) metodai leidžia užtikrinti mokymo būdų ir formų įvairovę, didina vaikų mokymosi motyvaciją, gerina lankomumą, padeda sėkmingai įtraukti specialiųjų poreikių mokinius į ugdymą ir leidžia kiekvienam vaikui pajusti mokymosi sėkmę. Projekte dalyvavę mokytojai bendraudami su kolegomis ir dalindamiesi patirtimi sustiprino savo dalykines, kalbines, kultūrines kompetencijas. Projekto “Music is a common language” (liet. “Muzika – bendra kalba”) veiklų viešinimas regiono, šalies ir tarptautiniu mastu suteikė galimybę užmegzti ryšius su kitomis šalies ir Europos mokyklomis, dalyvauti kituose Erasmus+ projektuose ir semtis naujos patirties.                                                                  

Dalinamės gerąja patirtimi: Erasmus+ projektas „Music is a common language“ Kėdainiuose

2020 m. vasario 21 d. Kėdainių muzikos mokykloje įvyko puikus Erasmus+ projekto „Music is a common language“ sklaidos renginys, kuriame pasirodė mūsų mokyklos orkestras, vadovaujamas muzikos mokytojo Sauliaus Balsio. Jame dalyvavo muzikos mokytojai ir pedagogai iš Kėdainių bei jo apylinkių. „Erasmus +“ dėka džiaugiamės galėdami pasidalyti gerąja patirtimi su mokytojais iš kitų Lietuvos regionų.

Renginio dalyviai bei žiniasklaida parodė didžiulį susidomėjimą įvairiais muzikos mokymo ir mokymosi metodais iš skirtingų šalių ir jų taikymo būdais ugdymo procese.

Norintiems pažiūrėti BalticumTV reportažą:

Erasmus+ projekto „Music is a common language“ veiklos. Piešiame muziką.

Piešti muziką yra puiku! Erasmus+ projekto „Music is a common language“ dalyviai šią veiklą pradėjo prieš kelias savaites.  Ir štai dabar galime mėgautis gražiu rezultatu.  Visose partnerių mokyklose organizuojamos piešinių parodos, kuriomis gali mėgautis tiek patys piešinių autoriai, tiek visos mokyklų bendruomenės.

Projekto metu atrasti nauji muzikos stiliai, nauji instrumentai, skirtingi ritmai ir tempai suteikia daugybę pojūčių  ir teikia daug naudos mokymuisi. Supažindindami vaikus su naujomis muzikos formomis, mes mokome juos  tyrinėti muziką ir atpažinti emocijas. Šios veiklos tikslas – leisti vaikams suprasti jausmų pasaulį, o taip pat  palyginti jį su skirtingų mokyklų vaikais ir išsiaiškinti, ar vaikai iš skirtingų šalių jaučia tą patį.

Šioje veikloje nėra teisingo ar neteisingo atsakymo ir būtent tai daro ją puikią! Piešdami muziką, vaikai  iš skirtingų šalių  jautėsi atsipalaidavę, laimingi ir patyrė daug gražių emocijų! 

Du nauji tarptautiniai Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektai gimnazijoje

Nuo spalio 1 d. gimnazijoje pradėti vykdyti du nauji Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektai (KA229).

Mokyklų mainų partnerysčių projektai yra skirti remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, taip pat yra suteikiama galimybė plėtoti mokymo metodus bei jais dalintis, sudaromos sąlygos mokinių bendravimui ir bendrdarbiavimui su bendraamžiais iš kitų šalių. Projektai yra orientuoti į mokinių ir mokyklų darbuotojų grupių mobilumus.

Abiejų projektų koordinatorė yra Juodšilių „Šilo“ gimnazija.

Projektas „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ (liet. „STEAM už klasės ribų: ekologines problemas sprendžiame bendradarbiaudami“) yra skirtas mokymo ir mokymosi veikloms mokiniams. Projekto tikslas – ugdyti mokinių STEAM gebėjimus, tyrinėjant ekologines problemas.

Šio projekto partnerės šalys – Portugalija ir Lenkija.

Projektas „Music is a common language“ (liet. „Muzika yra bendra kalba“) yra skirtas mokyklos darbuotojų mokymo ir mokymosi veikloms. Projekto tikslas – didinti socialiai pažeidžiamų grupių vaikų (imigrantų, studentų su specialiaisiais poreikiais, skirtingų tautybių) įtraukimą į švietimo procesą.

Šio projekto šalys partnerės – Turkija, Škotija.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Tradicijas puoselėjame kartu!

Nors koronavirusas sutrikdė žmonių sveikatas, apvertė aukštyn kojomis mokymosi procesą, sustabdė įvairias ugdomąsias veiklas bei paveikė žmonių bendravimo įpročius, tačiau nepraradome vilties ir į visus gyvenimo siunčiamus iššūkius žvelgiame optimistiškai. Mūsų mokykloje ir toliau vykdomas Erasmus+ projektas „Music is a common language“ (Muzika bendra kalba), kurio įgyvendinimo trukmė yra pratęsta iki 2020 metų gruodžio mėnesio. 

Susirinkus vėl į klases, pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų laukė siurprizas. Jie turėjo nuostabią galimybę susipažinti su lietuvių liaudies kalba, muzika, instrumentais bei tautiniais rūbais gyvai, o ne per šiuolaikinių skaitmeninių įrenginių ekranus. Muzikos mokytojai R.Balsienė ir S.Balsys parengė į veiklas įtraukiančių, linksmų ir žaismingų etnografinių pamokėlių ciklą, kurių metu mokiniai dainavo, šoko, klausinėjo ir dalyvavo viktorinose apie senovinius instrumentus, papročius, lietuviškas tarmes.

Idėją paruošti tokius užsiėmimus gimė grįžus iš Škotijos, kur lankėsi projekto „Music is a common language“ dalyviai. Pamatę kaip Škotijos mokyklose yra įgyvendinamas nacionalinės muzikos projektas, kilo mintis, kad tokios veiklos yra labai reikalingos ir prasmingos, ugdant jaunąją kartą, ypač mūsų daugiatautėje ir daugiakalbėje bendruomenėje.

Taigi dainavome, šokome, dūzgėme ir džiaugėmės gyvu žmogišku bendravimu.

„Music is a common language“

Kintantis politinis kontekstas (imigrantų srautai, skirtingos tautybės, religijos, kultūriniai ir kalbiniai skirtumai, socialinė atskirtis) kelia vaikų įtraukimo į ugdymo procesą iš socialiai pažeidžiamų grupių problemas. Kiekviena šiame projekte dalyvaujanti mokykla susiduria su tokiomis problemomis kaip mokyklos nelankymas, jos nebaigimas, mokymosi motyvacijos stoka. Projekto „Muzika yra bendra kalba“ tikslas yra padidinti socialiai pažeidžiamų grupių vaikų įtraukimo į ugdymo procesą galimybes. Siekdami to pasiekti, mokytojai, susiduriantys su daugybe iššūkių šiose mokyklose, turi išmokti naujų mokymo metodų, kad ugdymo procesas būtų labiau įtraukiantis, draugiškas ir patrauklus. Projektas skirtas muzikos mokymo metodams, kurie naudojami dirbant su jaunesnio amžiaus mokiniais. Visi šie būdai yra nukreipti į draugiškos, emociškai stabilios aplinkos ir visapusiško vaiko vystymąsi.

Projektas įgyvendinamas nuo 2018-10-18 iki 2020-04-30. Jame dalyvauja mokytojai iš Juodšilių „Šilo“ gimnazijos (Lietuva), Lockerbie pradinės mokyklos (Škotija) ir Vehbi Necip Savasan pradinės mokyklos (Turkija).

Projekto tikslai:

-Pagerinti mokyklų lankomumą;

-Pagerinti mokymosi motyvaciją;

-Sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių;

-Stiprinti mokinių bendravimą, bendradarbiavimą ir komandinį darbą;

-Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas;

-Užsienio kalbos įgūdžių gerinimas.

TIKĖTINI REZULTATAI:

1. Tarptautinių seminarų ir praktinių užsiėmimų metu mokytojai bus supažindinti su skirtingais muzikos mokymo metodais.

2.Toliau ilgalaikis naujų muzikos mokymo metodų įgyvendinimas suteiks galimybę įtraukti tikslinės grupės vaikus į sėkmingą mokymosi procesą ir paskatins juos būti vertingais mokyklos bendruomenės nariais.

 3.Metodinio leidinio sukūrimas suteiks mokytojams galimybę naudotis juo bei kūrybiškai  taikyti jame pateiktus muzikos mokymo metodus, sužinoti apie jų galimybes ir įtraukti į ugdymo procesą vaikus iš socialiai pažeidžiamų grupių.

4. Keitimasis gerąja patirtimi gerins tarptautinį bendradarbiavimą, praplės akiratį, kalbines žinias, kultūrinį sąmoningumą ir suteiks galimybę kūrybiškai žiūrėti į ugdymo procesą.