PROJEKTAS „DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS“

Jeigu mokiniai turėtų galimybę valdyti bent dalį gimnazijos biudžeto…įdomu, kokias realias idėjas jie norėtų įgyvendinti, galėdami išleisti, pavyzdžiui, 1000 ar 2000 eurų? Jau visai netrukus tai sužinosime! Gimnazija įsitraukė į projektą „Dalyvaujamasis biudžetas“, kurį inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jai pavaldžiose mokyklose, skatindama mokinių pilietinį aktyvumą, finansinį raštingumą, domėjimąsi demokratija, skaidria ir atvira sprendimų priėmimo kultūra. Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė mokiniams įsitraukti į viešųjų sprendimų mokykloje priėmimą ir prisidėti prie mokyklos biudžeto dalies paskirstymo.

Vasario 28 d. gimnazijos direktorė R. Agintienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė dalyvavo įvadiniame projekto renginyje. Iniciatyvą įgyvendinti padeda organizacija „Transparency International”, kuri mokyklų vadovams ir atstovams pristatė projekto eigą, teikė įgyvendinimo konsultacijas.

Džiaugiamės, jog netrukus pirmosios projekto veiklos startuos gimnazijoje!

TINKLINIS IR MINČIŲ ŽAIDIMAS

Sportas ne tik fizinis aktyvumas, tai taip pat ir minties žaidimas.” – Billie Jean King

Vasario 27 d. Juodšilių „ Šilo” gimnazijoje turėjome svečių iš Vaidotų agroekologijos mokymų centro. Jaunuolių komandos, kurios buvo sudarytos iš merginų ir vaikinų tinklinio žaidėjų, sužaidė draugiškas tinklinio rungtynes. Komandų mokytojai J. Bagdonas, Albertas Kudulis ir Juozas Mekionis.

GEROS SAVIJAUTOS PASKAITOS

Vasario mėnesį džiaugėmės Vilniaus sveikatos biuro paskaitomis. 4-10 klasių mokiniai gilino psichikos sveikatos, fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos žinias. Paskaitos buvo pritaikytos pagal amžiaus grupes. Vyko pykčio laboratorija. Kurioje tyrinėjant pykčio išraiškos stilius bei veikimo būdus savo kūne, mokiniai sužinojo daug neįtikėtinų dalykų. 10 klasės gimnazistams buvo labai aktuali streso valdymo tema naudojant tam tikrus kvėpavimo bei tempimo pratimus. Paskaita apie antsvorį, nutukimą ir emocinį valgymą sukėlė diskusijas ir skatino aktyviai įsitraukti į antsvorio imitaciją bei interaktyvius žaidimus šia tema.

Dėkojame atvykusiai komandai ir projektui „Vilnius sveikiau”!

PATIRTYS IR IT PANAUDOJIMO GALIMYBĖS PRADINIAME UGDYME

Kol mokinukai atostogauja, mokytojai mokosi!

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuotoje respublikinėje pradinių klasių mokytojų konferencijoje ,,PATIRTYS IR IT PANAUDOJIMO GALIMYBĖS PRADINIAME UGDYME“ pradinių klasių mokytojos Rita ir Loreta dalinosi savo patirtimi ir skaitė pranešimą „SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS UGDANT PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KOMPETENCIJAS PAGAL ATNAUJINTAS BENDRĄSIAS PROGRAMAS“. Didelis džiaugsmas, kai gali pasidalinti savo patirtimi ir pasisemti naujų idėjų! Juk mokinukams atostogos greitai baigsis.

ĮTRAUKIOJO UGDYMO SKATINIMAS

Įtraukusis ugdymas nėra tik pedagoginis požiūris, tai įsipareigojimas pripažinti ir priimti  klasių įvairovę, kurti aplinką, kurioje kiekvienas besimokantis jaustųsi įtrauktas ir palaikomas.

Vasario 14d. gimnazijoje buvo surengtas metodinis-praktinis seminaras, kurio tikslas suteikti mokytojams veiksmingų metodų ir strategijų, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą klasėse. Seminarą vedė ir savo žiniomis bei įžvalgomis dalinosi skyriaus vedėja R.Balsienė, kuri neseniai dalyvavo kursuose Dubline pagal Erasmus+ projekto „Įtraukiojo ugdymo strategijos: nuo pasirengimo iki įgyvendinimo mokykloje“ programą. Pedagogė pabrėžė, jog įtraukusis ugdymas grindžiamas principu, kad visi mokiniai, nepaisant jų gebėjimų, negalių ar skirtumų, turi teisę mokytis kartu toje pačioje klasėje. Šis požiūris ne tik naudingas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, bet praturtina bendrą kiekvieno mokinio mokymosi patirtį. Po to ji parodė, kaip pritaikyti mokymo metodus ir medžiagą, kad jie atitiktų įvairius mokymosi stilius ir gebėjimus. Mokytojai išbandė vaizdines priemones, technologijas, žaidimus, diskutavo, kaip sukurti metodinę medžiagą, kurią būtų galima lengvai pritaikyti visų mokinių poreikiams. 

Seminaro dalyviai pripažino, kad svarbu dalintis gerąja patirtimi, nes dalyvavimas praktiniuose seminaruose gilina žinias ir įgūdžius. Taikydami išmoktus metodus ir strategijas, mokytojai gali sukurti įtraukią aplinką, kuri kiekvienam mokiniui suteikia galimybę klestėti akademiškai, socialiai ir emociškai.

ŠVENTINIS JUNGTINIO PUČIAMŲJŲ ORKESTRO KONCERTAS „GAUDŽIA TRIMITAI“

Vasario 15-osios vakarą Trakų rajono Rūdiškių kultūros centre įvyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, kurio metu skambėjo vaikų pučiamųjų orkestrų atliekama muzika. Scenoje pasirodė jungtinis Rūdiškių muzikos mokyklos pučiamųjų instr. orkestras Valery-Brass (vad. Aleksandras Šamaninas), Vilniaus raj. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos varinių pučiamųjų intr. orkestras „Verdenės Brass“ (vad. Tadas Šileika) ir Juodšilių „Šilo“ gimnazijos pučiamųjų insr. orkestras (vad. Saulius Balsys). Kadangi tai buvo ne vien šventinis koncertas, bet ir 2024 m. Lietuvos Dainų šventėje besirengiančių orkestrų perklausa, jungtinis orkestras atliko Dainų šventės programos kūrinius. Gausios publikos tarpe koncertą stebėjo ir klausė Lietuvos dainų šventės pučiamųjų orkestrų kategorijos kompetetinga komisija.

Renginys prasidėjo vaizdo kompozicija „Ir visagalis laikas nebaisus“, vėliau savo solinę programą atliko šeimininkai – Rūdiškių muzikos mokyklos orkestras, o vėliau prie jo prisijungė svečiai iš Paberžės ir Juodšilių. Publika koncerto metu negailėjo plojimų, tryško džiugios ir pakilios emocijos. Po koncerto komisijos nariai taip pat negailėjo orkestrams ir jų vadovams gerų žodžių ir patvirtino teisę dalyvauti Šimtmečio Lietuvos Dainų Šventėje „Kad giria žaliuotų“.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS ATSTOVŲ PASKAITA

Vasario 14 d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje lankėsi Lietuvos Šaulių sąjungos 10 rinktinės štabo atstovai. Šios rinktinės vado pavaduotojas Geraldas Pukelis ir 10 rinktinės štabo specialistės skaitė paskaitą apie pilietiškumą, šaulių veiklą, tautos gynybą, jaunųjų šaulių stovyklas. Pristatė šaulių ginklus, šaulio ekipuotę. Su gimnazistais kalbėjosi apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo svarbą.

ŠIMTADIENIS

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos III gimnazistų klasė linksmai ir kūrybiškai sukūrė šventę mūsų mylimiems abiturientams.  Sveikiname XXXIII abiturientų laidą likus šimtui dienų iki egzaminų sesijos.

ŠŪKIS LIETUVAI

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje buvo įspūdinga. 5-12 klasių mokiniai kūrė šūkį Lietuvai, smagiai žaidė protmūšio žaidimą ir savo jausmus galėjo išlieti dainos bendrystėje.

Sveikiname, Lietuva!

UŽGAVĖNIŲ PASILINKSMINIMAI

Tikimės, kad Juodšilių „Šilo“ gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikučių būrys ir jų mokytojai su linksmybėmis ir trenksmu sėkmingai išprašė žiemą iki kitų metų!

Ačiū muzikos mokytojams Jelenai Mockūnienei, Sauliui Balsiui ir Renatai Balsienei.

ŽIEMUŽE, IKI!