Tarptautinis susitikimas

Lapkričio mėnesio pabaigoje įvyko Erasmus+ KA2 projekto „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054) partnerių šalių susitikimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 50 mokytojų ir mokinių iš Lietuvos, Rumunijos, Portugalijos, Graikijos ir Bulgarijos.

Mums teko garbė pirmiesiems pristatyti savo šalį, mokyklą bei dalintis gerąja patirtimi ugdant mokinių problemų sprendimo įgūdžius, taikant STEAM.

Nors dabartinė situacija pasaulyje apribojo keliones, socialinį gyvenimą, tačiau visi dalyviai labai džiaugėsi galimybe, nors ir nuotoliniu būdu, pabendrauti bei pamatyti vieni kitus.

Pasaulio pažinimo pamoka „Kaip gyveno pirmykščiai žmonės?“

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos 4a klasės mokiniai, įgyvendinat Erasmus+ KA2 projektą „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054), pasaulio pažinimo pamokoje, STEAM veiklų metu, patyrė tikrą pirmykščių žmonių gyvenimą. Ugdytiniams reikėjo įveikti kilusius iššūkius: tamsoje teko piešti purvu ant „olos“ sienų ir lubų, verti žvėrių dantų karolius ir net su titnagu įskelti ugnį! Veiklų metu visi ugdytiniai ugdėsi problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo įgūdžius.

STEAM taikymas užsienio kalbos (anglų) pamokoje

Nors STEAM veiklos labiau siejamos su gamtamoksliniu, technologiniu ugdymu, tačiau šį metodą taikyti galima per visų dalykų pamokas. Puikus pavyzdys – anglų k. pamoka ketvirtoje klasėje tema „Butterfly“ (liet. drugelis). Mokiniai ne tik skaitė ir aptarė tekstą apie drugelį, bet ir išsiaiškino drugelio gyvenimo ciklą, turėjo galimybę pamatyti šilkverpio drugelio vystymosi stadijas: jo kiaušinėlius, vikšrą ir lėliukę, sužinojo apie natūralaus šilko istorijos pradžią arbatos puodelyje
bei gamtos mokslų laboratorijoje pro mikroskopus tyrinėjo drugelio sparną dengiančius įvairių spalvų žvynelius.

(Mokinių problemų sprendimo įgūdžių tobulinimas įgyvendinat Erasmus+ KA2 projektą „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054).

Bestuburių tyrinėjimas. Pažintis su slieku

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos pirmokai problemas mokosi spręsti praktiškai: pasaulio pažinimo pamokos pradžioje mokytoja sukūrė situaciją: „vaikai, įsivaizduokite, kad jūsų namuose susikaupė daug šiukšlių. Kur jas dėti?“ Pokalbio metu vaikai atsakė, kad į šiukšlių dėžę, konteinerį, kad galima rūšiuoti, tą jie galėjo išbandyti ir praktiškai: dirbdami grupėse rūšiavo šiukšles, bet….iškilo problema: kur dėti maisto atliekas (salotų lapai, banano žievės, obuolio graužtukai ir pan.)? Mokiniai sutriko: nei viena rūšiavimo dėžė (popierius, plastikas, stiklas) netinka. Buvo įvairių svarstymų: vieni sakė, jog galima nuvežti žvėreliams į mišką, kiti, kad turi komposto dėžę, dar kiti įvardijo, kad atiduoti sliekams. Mokytoja supažindino mokinius su artimojoje aplinkoje gyvenančiais bestuburiais – sliekais: mokiniai naudodami padidinamąjį stiklą (lupą) tyrinėjo slieko kūno sandarą, matavo ilgį, svarstė, kaip sliekas juda bei aptarė, jog galima įsirengti sliekyną, kur sliekai perdirba maistines atliekas ir galima gauti puikų kompostą, kuris naudojamas augalams sodinti. Vaikai aptarė sliekų gamtinę ir praktinę reikšmę, buvo ugdomas  mokinių supratimas, kad gamtoje visi organizmai susiję ir yra naudingi (Mokinių problemų sprendimo įgūdžių tobulinimas įgyvendinat Erasmus+ KA2 projektą „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054).

DĖMESIO!

DĖMESIO

Informuojame, jog Pradinis ugdymas po pradinukų atostogų, nuo sausio 4 d., vyksta nuotoliniu būdu. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas taip pat vyksta nuotoliniu būdu.

Visi šie apribojimai numatyti iki sausio 31 d.

Daugiau informacijos:

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/kas-keiciasi-svietimo-ir-sporto-srityje-nuo-gruodzio-16-d

Rudens spalvos

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos pirmokai, įgyvendinat Erasmus+ KA2 projektą „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054), „STEAM veiklų metu aiškinosi, kokias spalvas dovanoja besibaigiantis ruduo, kodėl medžio lapai keičia spalvą, o gražiausias šio metų laiko spalvas  per dailės pamokas perkėlė į popieriaus lapus tapydami. Veiklos metu vaikai ugdėsi problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo įgūdžius.

„Sveikas kūnas, sveikos mintys, sveika aplinka“

Džiaugiamės galėdami pranešti, jog Juodšilių „Šilo“ gimnazijai skirta dotacija 2020 metų programos „Erasmus+“2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projekto (Nr. 2020-1-LT01-KA229-078107) „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (liet. „Sveikas kūnas, sveikos mintys, sveika aplinka“) įgyvendinimui.

Projekto tikslas – stiprinti mokinių fizinę ir emocinę sveikatą bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Daugiau informacijos apie projektą

Muzika – bendra kalba

Spalio 29 d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktorė R. Agintienė dalyvavo viešoje diskusijoje mokyklų vadovams ir pedagogams apie mokyklų patirtį ir iššūkius ugdant Romų tautybės vaikus. Diskusiją organizavo Lietuvos nacionalinė švietimo agentūra. Mokyklos direktorė pasidalijo gerąja patirtimi ugdant Romų tautybės vaikus ir pabrėžė, kad įvairūs mokymo metodai, ypač muzikos, skatina jų įsitraukimą į ugdymo procesą, pagerina lankomumą ir užkerta kelią ankstyvam mokinių iškritimui iš švietimo sistemos.  Ji taip pat pabrėžė, kaip svarbu atpažinti besimokančiųjų įvairovę, pažinti kiekvieną vaiką, įveikti stereotipus ir mokymosi barjerus, nes vaikui yra svarbu būti priimtam, gerbiamam, saugiam ir mėgautis buvimu mokykloje. Diskusijoje  taip pat buvo paminėta, kad Erasmus + projekto „Music is a common language“ (vert.“Muzika – bendra kalba“) įgyvendinimas suteikė daug galimybių išmokti naujų mokymo metodų, pasisemti patirties iš užsienio partnerių bei pamatyti, kaip panašios problemos yra sprendžiamos kitose šalyse.