APSILANKYMAS VILNIAUS KOGENERACINĖJE JĖGAINĖJE

Balandžio 25d. IIb klasės mokiniai lankėsi Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, kur sužinojo, kad tai viena moderniausių jėgainių Europoje. Čia vienu metu gaminama elektros ir šilumos energija. Jėgainėje naudojamas dviejų rūšių kuras- po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos nepavojingos komunalinės atliekos, o taip pat- biokuras. Mokiniai klausė ne tik teorinės paskaitos apie energetiką, bet ir buvo vedžiojami po jėgainės patalpas, stebėjo, kaip didžiuliai kranai krauna atliekas deginti. 

LIETUVIŲ KALBOS SAVAITĖ

Kovo 12-15 dienomis mūsų gimnazijoje vyko įvairios veiklos, skirtos ,,Lietuvių kalbos savaitei“. Mokiniai per lietuvių kalbos pamokas kūrė ketureilius, skirtus lietuvių kalbai, ieškojo įdomių, dar negirdėtų faktų apie lietuvių kalbą, juos žaismingai, spalvingai apipavidalino. Taip pat vyko ,,Raštingiausio mokinio konkursas“, kuriame dalyvavo 5-8 klasių mokiniai. Šio konkurso nugalėtojai – Martyna Gritėnaitė, Matas Kanevičius, Aleksas Zubačikas, Paulius Žukauskas, Domantas Pliuška, Austėja Kirmalytė, Marta Lisovskytė, Mantas Dubaka, Karina Porozovaitė, Augustė Vinslovaitė, Deimantė Nikolajeva, Simas Žemaitis, Meda Žiauberytė, Dovydas Lukšėnas, Marija Ševtsova, Martynas Kurkauskas, Kornelijus Ulčinas, Anastasija Šlykovič, Gabija Balsytė, Viktorija Dominaitė.

 9-12 klasių mokiniai kovo 15 dieną dalyvavo 14-tajame Nacionalinio diktanto rašyme. Tai – tarptautinis suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinantis konkursas, leidžiantis ne tik pasitikrinti rašybos įgūdžius, pasivaržyti, bet dar ir dar kartą suteikiantis galimybę didžiuotis unikalia lietuvių kalba. Džiaugiamės mūsų sąmoningais gimnazistais, panorusiais išmėginti savo jėgas, rašant tikrai nelengvą diktantą.

RESPUBLIKINIS LIETUVIŲ KALBOS KONKURSAS ,,ODĖ MĖGSTAMIAUSIAM KNYGOS HEROJUI“

Gruodžio mėnesį IIa klasės mokinė Ūla Bučelytė (mokytoja Jolanta Novopašinienė) dalyvavo respublikiniame Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 5–10  klasių mokinių lietuvių kalbos konkurse ,,Odė mėgstamiausiam knygos herojui“ ir tapo III vietos laimėtoja.

Šio konkurso tikslas – skatinti mokinius skaityti, pažinti, interpretuoti lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius, ieškoti sąsajų su jų gyvenimu ir patirtimi, atskleisti mokinių kūrybinį potencialą.

Darbas turėjo atitikti odės žanro reikalavimus, jame turėjo atsispindėti pasirinkto lietuvių ar užsienio autoriaus kūrinio personažo individualumas ir išskirtinumas.

Kviečiame susipažinti su Ūlos sukurta ode.

„Odė tam, kuris nepasiduoda“
 
 
Pro pilkus vandenis,
Bangas, pašiauštas vėjų,
Ir rūškanus gentainių nusivylusių žvilgsnius,
Virš jūros neramios plačiai sparnus ištiesęs
Pakyli, Džonatanai, į šviesius dangaus kelius. 
Kartojo tau kiti: ,,Tu tik žuvėdra, 
Turi gyventi ir mąstyti kaip visa gentis“,
Tačiau neleidai prietarams sparnų surišti
Ir išdidus, kovodamas su lemtimi
Tu palytėjai aukštumas, kurias nedrąsiai
Nužvelgdavo bijodami jose suklupt visi.
,,Tu tik žuvėdra!“ – juokėsi padangių vėjas
Ir vėl nublokšdavo tave iš aukštumų žemyn, 
Tačiau uždegęs norą mokytis ir tobulėt krūtinėj
Tu vėl pakeldavai liepsnojančias akis
Ir kildavai kaskart iš naujo, kol galiausiai
Įrodei, kad širdis drąsi įveiks visas kliūtis. 
,,Tu tik žuvėdra!“ – šaipėsi skrajūnės kitos, 
Pasukdamos šalin, į saugesnius kelius, 
Bet, kai galiausiai pasiekei oazę laisvės,  
Staiga prisiminei jų liūdnus, neramius žvilgsnius
Ir sugrįžai bei kiekvienos žuvėdros širdyje
Pasėjai norą sekt į aukštumas paskui tave. 
Nurimsta vėjai, bangos grįžta į gelmes, 
O tu pakyli vėl į aukštumas naujas…

IŠVYKA Į SPEKTAKLĮ ,,ANTIGONĖ“

Lapkričio 10d. IIa klasės mokiniai su mokytoja J.Novopašiniene vyko į Solo teatro spektaklį ,,Antigonė“. ,,Antigonė” – sudėtingų, ryžtingai tarpusavyje kovojančių personažų spektaklis. Birutė Mar vienos valandos spektaklyje sukūrė šešis Sofoklio tragedijos personažus ir tarsi metė iššūkį senovės graikų teatro tradicijoms, kur visus vaidmenis kūrė vyrai. Sofoklis tragedijoje ,,Antigonė“ kalba apie tradicines vertybes, parodo asmenybės ir valdžion patekusiojo ideologinę priešpriešą, valdovo negailestingą susidorojimą su silpnesniuoju. Tragedija aktuali ir turi daug paralelių su mūsų gyvenimo šiandiena. ,,Antigonė” primena, kad tada, kai valdžios žmonės pradeda ignoruoti aukščiausius dievų įstatymus ir ima vadovautis savo sugalvotomis ir pačiam palankiomis taisyklėmis, tragedija neišvengiama.

EDUKACIJA „ALTORIŲ ŠEŠĖLIAI”

Lapkričio 15 d. 12 valandą Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje 11-tokai ir  12-tokai su lietuvių kalbos mokytoja J. Gumbrevičiene ir fizinio ugdymo mokytoju J. Bagdonu vyko į edukaciją pagal audiovizualinį spektaklį „Altorių šešėly. Išsivadavimas”.

Interaktyvią edukaciją vedė ir joje vaidino Auksę iš romano Redita Dominaitytė. Ji yra ,,Knygos teatro” įkūrėja ir vadovė, TV ir radijo laidų vedėja, aktorė. Režisuoja spektaklius vaikams ir suaugusiems; organizuoja ir veda skaitymus, kultūrinius renginius, tinklalaides, stovyklas moterims ir vaikams.

Edukacijos metu susiskirstėme į 4 grupes ir 4 kambarius: salonas, svetainė, kino teatras, rašomasis kambarys. Buvo klausomasi audiovizualinio spektaklio „Altorių šešėly. Išsivadavimas”, kurio metu grupės turėjo užpildyti klausimyną. Daugiausia taškų surinkusi komanda laimėjo prizą. Klausimai buvo apie romaną, Vinco Mykolaičio- Putino biografiją ir to meto Lietuvos, pasaulio kultūrą.

Taip pat edukacijoje buvo ryškūs teatriniai elementai – metamos rožės, fokstroto šokio mokymas, mokinių vaidinimas, sausainiai ir gėrimai, kurie pagyvino veiklą, leido labiau įsijausti į veiksmą ir aplinkai suteikė jaukumo.

ŠIMTUKININKAI

Rugsėjo 21 d. Rudaminos meno mokykloje Vilniaus r. meras Robert Duchnevič sveikino sėkmingiausiai brandos egzaminus išlaikiusius Vilniaus r. esančių mokyklų absolventus.

Kartu su visais džiaugiamės puikiais mūsų gimnazijos mokinių akademiniais Gabrielės Gabrielė Dranickaitė (anglų k.) ir Jonas Butrimas (rusų k.) pasiekimais brandos egzaminuose.

Didžiuojamės, dėkojame už jų kruopštų darbą ir linkime sėkmės svajonėse!

2023 – 2024 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠČIAI

Atnaujintas 2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštis

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) informuoja, kad švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais  patvirtinti du brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą reglamentuojantys tvarkos aprašai bei tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščiai. 

Nauja redakcija išdėstytas Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, kuris galios IV gimnazijos klasių mokiniams (dvyliktokams), ir naujai parengtas Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas – III gimnazijos klasių mokiniams (vienuoliktokams). Beveik visi tarpiniai patikrinimai vyks kovo mėnesį. Lietuvių kalbos ir literatūros tarpinis patikrinimas – balandžio 2-5 dienomis. Gegužės 7 d. istorijos tarpinis patikrinimas užbaigs III gimnazijos klasių mokinių patikrinimus. 

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės kaip ir praėjusiais metais – birželio 5 d. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminu, o baigsis birželio 25 d. vokiečių kalbos valstybiniu brandos egzaminu. Paskutinis pakartotinės sesijos egzaminas – mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros – vyks liepos 12 d. 

Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (taikoma 2024 m. III gimnazijos klasės mokiniams (vienuoliktokams) ir lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo 11-12 klasės mokiniams)

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas  (taikoma 2024 m. IV gimnazijos klasės mokiniams (dvyliktokams))

2023 – 2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

EDUKACIJA MO MUZIEJUJE

Gegužės 17 dieną 10a ir 10b klasės mokiniai su mokytoja J. Gumbrevičiene turėjo galimybę aplankyti Vilniaus MO muziejų. Tai buvo vienas iš tų retų momentų, kai mokymasis ir pramoga susijungia į vieną. Muziejaus kolekcija ir paroda “Vilniaus pokeris” mus labai sužavėjo! Nuostabiai atkurti istoriniai momentai ir įdomus gidės pasakojimas leido mums įžvelgti įdomesnių detalių įspūdinguose eksponatuose. Kadangi dalyvavome edukacijoje, tai teko grupelėmis kurti pasakojimus. Mokinių kūrybingumas nustebino ir sužavėjo. Buvo malonu matyti, kaip visi mokiniai buvo įsitraukę ir suinteresuoti. Dėkojame Vilniaus MO muziejui už šį nepakartojamą patyrimą ir tikimės sugrįžti ateityje!

RESPUBLIKINIO ,,POEZIJOS PAVASARIO“ KONKURSO LAUREATĖ

Šių metų gegužės 16 d. Ūla Bučelytė (mokytoja J. Novopašinienė) dalyvavo respublikinio poezijos konkurso ,,Ali-alio! Pavasaris!“, skirto LR Seimo paskelbtoms Simono Daukanto 230-osioms gimimo metinėms  ir 30-tajam Borutaičių  poezijos pavasarėliui paminėti, laureatų apdovanojimuose. Laureatai ir jų mokytojai buvo pakviesti į K. Borutos sodybą Kauno rajone, kur susirinko laureatai ir jų mokytojai iš visos Lietuvos. Iš viso konkurse dalyvavo virš 120 mokinių iš 60 šalies mokyklų, kurių darbus vertino  autoritetinga vertinimo komisija, sudaryta iš pripažintų poetų, literatūrologų, mokytojų. Laureatai buvo ne tik apdovanoti padėkomis ir konkurso rėmėjų dovanomis, bet ir galėjo pasiklausyti aktoriaus, bardo G.Storpirščio atliekamų dainų, pasiklausyti jaunųjų poetų kūrybos, pabendrauti ir pasidalinti savo įspūdžiais.

5A KLASĖS IŠVYKA

„Swedbank“ Finansų laboratorija – unikali erdvė, padedanti išmaniai ir įdomiai susipažinti su pagrindinėmis ekonomikos ir asmeninių finansų valdymo temomis, suprasti, kaip planuojamas biudžetas, kodėl svarbu taupyti, ar kas yra atsakingas skolinimasis. Visa tai pateikiama pasitelkiant išmaniąsias technologijas bei žaidžiant interaktyvius žaidimus.

Mums labai patiko!