Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Gimnazija  nuo 2017 m. dalyvauja projekteMokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projektui įgyvendinti lėšų skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos valstybė. Dalyvavome projekte siekdami didinti gimnazijos mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Šio projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Įsigyti mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 klasėms ir 5–8 klasėms.
  •  Gamtos ir technologiniams mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikos nagrinėjimas.

Gimnazija įsigijo gamtos ir technologinių mokslų priemonių bei įrangos, kurios leidžia atlikti įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Tikime, kad tai skatina susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, ugdo mokinių gamtamokslį/technologinį/inžinerinį raštingumą,  didina minėtų mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.