A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ mobilumo vizitas Slovėnijoje

Į savaitės trukmės mobilumo vizitą, kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie vyks sausio 28 – vasario 3 d. Slovėnijoje, Liublijanoje išvyko pradinių klasių mokytoja V. Orlienė. Kursų tema: Mokymasis pradinėse klasėse: kada sunku tampa linksma ir lengva.

Kursų metu, mokytoja tobulins dalykines bei bendrąsias kompetencijas, stiprins užsienio kalbos žinias. 

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija