A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ mobilumo vizitas Slovėnijoje

Savaitę vykusiuose mokymuose sausio 28 – vasario 3 d. Slovėnijoje, Liublijanoje,  pradinių klasių mokytoja Vika Orlienė tobulino užsienio kalbos žinias, dalykines ir bendrasias kompetencijas.

Pirmą dieną vyko susipažinimas su kursų programa, organizatore Brina Menart, mokytoja Teja Bajt bei kitais kursų dalyviais. Skirtingų šalių atstovai pristatė savo šalį ir mokyklą, kurioje dirba.

Antrą dieną vyko susipažinimas su mokslo ir mokslininkų galimybėmis. Buvo pristatyta gamtos mokslų svarba pradinėse mokyklose. Taip pat iškelti tikslai visai savaitei ir duoti nurodymai tikslesniam darbui.

Šią dieną buvo analizuojama: „ Kodėl „popkornai“ spragsi? “. Buvo atliktas tyrimas ir bandymas, siekiant sužinoti, ar teisingai iškeltos hipotezės. Buvo užduoti namų darbai sugalvoti temą savo būsimam pamokos planui.

Trečią dieną buvo aplankyti eksperimentų namai, kuriuose pristatytas kiekvieno eksperimento tikslas. Taip pat teko susipažinti ir stebėti pradinėje mokykloje Vrhovci gamtos mokslų pamoką. Joje pirmų ir antrų klasių mokiniai atliko eksperimentą, kuriuo nustatinėjo, kuriame iš pateiktų produktų yra didžiausias kiekis vitamino C.

Ketvirtą dieną buvo pristatyta, kaip pamokoje pateikti temą taip, kad ji būtų linksma, įdomi, bet ir naudinga. Visi vaikai mėgstą žaisti, todėl buvo kalbama apie tai, kokia turėtų būti pamokos struktūra ir kaip vaikus sudominti ir kiekvieną įtraukti į veiklą.

Po pamokos vyko ekskursija po Liublijaną ir žymiausias jos vietas.

Penkta diena diena buvo skirta asmeniniam pamokos plano rašymui pagal savaitės pradžioje pasirinktą temą. V. Orlienė pasirinko temą „Skęsta ar plūduriuoja“.

Šeštą dieną vyko visų dalyvių pamokos, pagal rašytą planą. Buvo vertintos ir analizuotos pamokos tam, kad būtų pasiektas geriausias rezultatas. Taip pat atlikta dar daugiau bandymų su įvairiais pavyzdžiais siekiant parodyti, kaip turėtų atrodyti gera pamoka ir kaip elgtis tam tikrose situacijose.

Septinta diena buvo skirta įsivertinimui bei ieškojimui patikusių ir nepatikusių dalykų šiuose kursuose, taip pat dalyviai teikė savo pasiūlymus. Atlikta anoniminė apklausa.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai patenkino lūkesčius, davė neaprėpiamos naudos, naują požiūrį: nauja, neįkainuojama patirtis, nauji įspūdžiai, nauji žmonės ir naujas suvokimas apie mokslą.

Savaitė, praleista kursuose, leido geriau pažinti mokslo galimybes ir suprasti, kaip tai integruoti į pamokas. Pamokoms nebūtinai reikia vadovėlių, pratybų sąsiuvinių, pamokos gali būti ne tik naudingos, bet ir linksmos.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Pamokų laikas

1-8 kl.

1.  8.00  - 8.45
2.  8.55  - 9.40
3.  9.50  - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

 

I-IV kl.

1.  8.00  - 8.45
2.  8.55  - 9.40
3.  9.50  - 10.35

4. 10.45 - 11.30

5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Tėvų linija

Sveika mokykla