A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Bendros žinios

 

 

 Bendros žinios apie gimnaziją

 

Filosofija: ,,Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės” (Seneka).

Vizija: nuolat besimokanti, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžianti gimnazija.

 

Misija: įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir  bendrąjį ugdymą. Ugdyti atvirą, kūrybingą, savarankišką žmogų, atsakingai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

 

Svarbiausi gimnazijos veiklos vertybiniai principai: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, nesavanaudiškumas, padorumas, atsakomybė, viešumas, pavyzdingumas.

 

 

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos  2015-2016 mokslo metų klasių, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius

 

Eil.

Nr.

Klasė

Klasių

skaičius

Mokinių skaičiaus

vidurkis klasėje

Mokinių skaičiaus vidurkis mokykloje

1

Ikimokyklinio ugdymo

3

18

55

2

Priešmokyklinio ugdymo

2

18

35

3

1-oji

2

20

41

4

2-oji

2

19

37

5

3-oji

2

15

31

6

4-oji

1

20

20

1-4 klasių

7

 

129

7

5-oji

2

20

40

8

6-oji

2

16

33

9

7-oji

2

15

30

10

8-oji

1

25

25

11

9-oji (I g.)

2

15

30

12

10-oji (II g.)

1

27

27

5-10 klasių

10

 

185

13

11-oji (III g.)

1

31

31

14

12-oji (IV g.)

1

19

19

11-12 klasių

2

 

50

IŠ VISO

24

 

454

 

Vaidotų ikimokyklinio ugdymo skyriaus 2015-2016 mokslo metų ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius

 

1

Ikimokyklinio ugdymo

2

20

40

 

IŠ VISO

2

20

40

 

Mokykloje dirba 1 mokytojas ekspertas, 12 mokytojų metodininkų, 27 vyresnieji mokytojai, 6 mokytojai, 8 auklėtojos, socialinis pedagogas,  specialusis  pedagogas, psichologas, logopedas, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo pedagogas.

 

 

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija