A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Gimnazijos dokumentai

 

Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2017–2020 metų plano patvirtinimo (susipažinti)

 

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos 2015-2017 m. strateginis planas (susipažinti)

Juodšilių "Šilo" gimnazijos 2017-2018 m.m. pradinio ugdymo planas (susipažinti)

Juodšilių "Šilo" gimnazijos 2017-2018 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas (susipažinti)

Juodšilių "Šilo" gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (susipažinti)

Priėmimo tvarka (susipažinti)

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos nuostatai (susipažinti)

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarka (susipažinti)

Mokinių elgesio taisyklės (susipažinti)

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos lygių galimybių ir mokinių saugumo užtikrinimo sistema (susipažinti)

Juodšilių "Šilo" gimnazijos mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas (susipažinti)

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (susipažinti)

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos  smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo
gimnazijoje tvarka (susipažinti)

Tvarka dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (susipažinti)

 

 

 

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija