A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Metodinė taryba

Metodinė taryba – gimnazijoje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą, siekianti nuolatinio profesinės kompetencijos augimo, tenkinant mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikius ir užtikrinanti veiksmingą bei efektyvų ugdymo procesą gerinant kokybę ir keliant mokyklos prestižą. Metodinė taryba nustatyto tokias metodinės veiklos sritis, kurios įgalintų deramai įgyvendinti valstybės švietimo politiką, užtikrina mokytojų bendradarbiavimą kuo plačiau perteikiant ir realizuojant sukauptą vertingąją patirtį, skatina mokytojų kūrybiškumą diegiant metodines inovacijas, analizuoja, tiria ir apibendrina veiklos pasiekimus bei problemas.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojų metodinės tarybos sudėtis 

       

 

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija