A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Mokinių taryba

        MOKINIŲ TARYBA - yra visuomeninė, savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti šios gimnazijos moksleivius.

       Tarybos darbas organizuojamas vadovaujantis demokratijos, viešumo, kolegialumo ir procedūrų skaidrumo principais. Mokinių tarybos posėdžiai organizuojami pagrindinės mokyklos pastate, 406 kab.

 

MOKINIŲ TARYBA

1.Kamilė Bacevičiūtė

2.Marija Banuškevičiūtė

3.Evelina Dyl

4.Teodora Karalytė

5.Agnieška Kežun

6.Titas Kuodys

7.Lolita Mackevičiūtė

8.Laura Narkevičiūtė

9.Viktorija Novikaitė

10.Erika Rusteikaitė

11.Ieva Samoilenko

12.Rugilė Šemelytė

13.Brigita Tamošūnaitė

MT pirmininkas - Titas Kuodys

 

Mokinių Tarybos veiklą kuruoja mokytoja Lina Guobienė

 

             

 

2017m. Mokinių tarybos veiklos planas

 (susipažinti)

  Mokinių tarybos darbo reglamentas (susipažinti)

 

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija