A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Tėvų informavimas ir švietimas

 

Maistas vaikų priešpiečių dėžutėse

 Lytiškumo ugdymas pradinėse klasėse leidinys tėvams 

 

 MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) ŠVIETIMO, INFORMAVIMO-KOMUNIKAVIMO MODELIS  

__________________________________________________________________________________________________

KELETAS PATARIMŲ BŪSIMŲ PIRMOKŲ TĖVAMS:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-06-18-keletas-patarimu-busimo-pirmoko-tevams/145633

__________________________________________________________________________________________________

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vertinimo įrankių (diagnostinių ir standartizuotų testų) vykdymo tvarkaraštis (susipažinti)

 __________________________________________________________________________________________________

Mieli tėveliai,

Esame labai dėkingi už Jūsų geranoriškumą, skiriant 2 procentų pajamų mokesčio dalį. Jūsų dėka gimnazija gali turtinti ugdymo proceso materialinę bazę, gerinti mikroklimatą, įkurti poilsio ir edukacines erdves bei tenkinti kultūrines ir pažintines ugdytinių reikmes.

Tikimės, kad ir šiais metais sulauksime Jūsų dosnumo.

Su pagarba

Gimnazijos taryba

 

 

 

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija