A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Dėl priėmimo į valstybines  bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas                    

  Informuojame, kad priėmimas į Juodšilių „Šilo“ gimnaziją bei Vaidotų ikimokyklinio ugdymo skyrių vykdomas vadovaujantis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-410  „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines  bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo“.    
                        Pagal minėtą priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas Tvarką, prašymų  mokytis  priėmimo laiką į mokyklą kiekvienais kalendoriniais metais nustato Švietimo ir mokslo ministras iki kovo 31 dienos. Kai gimnazija gaus informaciją apie nustatytą priėmimo datą, apie tai paskelbs gimnazijos tinklapyje.

Kalėdinis spektaklis "Aš esu toks..."

Tradiciškai gimnazijoje gruodžio pabaigoje 20 dieną vyko gimnazistų spektaklis "Aš esu toks...", kurį kartu su 10-12 klasių mokiniais ruošė lietuvių kalbos mokytojos J. Novopašinienė ir J. Gumbrevičienė. Scenarijų spektakliui parašė 12-tos klasės mokinys Vyliautas Paberžis. Džiaugiamės, kad gimnazistai atvirai kalbėjo apie tai, kas jiems rūpi, kas jiems skauda. Ačiū ir tėveliams, kurie atėjo palaikyti savo vaidinančių vaikų.

Edukacinė pamoka Valstybės pažinimo centre

Gruodžio 19 d. 5a klasės mokiniai kartu su klasės vadovu Povilu Balesinovu vyko į Valstybės pažinimo centrą, kur dalyvavo edukacinėje pamokoje „Atrask Lietuvą!“  Edukacinio užsiėmimo metu dirbdami komandomis mokiniai tyrinėjo ekspozicijos turinį bei susipažino su iškiliausiomis Lietuvos asmenybėmis, biudžeto sandara, tarptautinio bendradarbiavimo ypatumais. Netikėtas informacijos ir orientacinių žaidimų pobūdžio užsiėmimas neleido nuobodžiauti nė vienam!

„Pasveikinkim vieni kitus“

Baigiantis 2018 - iesiems Juodšilių  „Šilo“ gimnazijos etikai dalyvavo akcijoje „Pasveikinkim vieni kitus“. Mokiniai kūrė sveikinimo laiškus nepažįstamiems, laukiantiems šilto žodžio žmonėms socialinės globos namuose, dienos centruose. Dalintis Tikėjimu, Viltimi , kalėdiniu Laukimu tampa gražia mūsų mokyklos tradicija. Akciją organizavo dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Asta Sutkuvienė.

Išvyka į Pinigų muziejų

Gruodžio 18 dieną 10 b klasės mokiniai lydimi matematikos mokytojos H. Novickos keliavo į Vilniaus centre įsikūrusį modernų Pinigų muziejų. Mokiniai ten susipažino su pinigų istorija. Pasirodo, prieš kelis tūkstantmečius pinigas galėjo būti ir karvė. 10-tokai taip pat turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis vertingomis monetomis, patys išsikalti 1 „skatiką“ bei sužinoti, kiek jie kainuotų, jei būtų auksiniai! Edukacinės pamokos metu mokiniai sprendė testą ir įtvirtino žinias, nagrinėjo šiuolaikines valiutas.

Projektinė, integruota veikla. Įdomu?

 

erasmusPasisėmęs naujų žinių ir idėjų darbo stebėjimo vizito Portugalijoje metu, IT mokytojas metodininkas D. Narkevičius jomis ir toliau dalijasi su kolegomis ir mokiniais, siekdamas gerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Gruodžio 10d. kartu su geografijos mokytoju P. Balesinovu 5a klasėje mokytojai vedė atvirą integruotą žmogaus saugos ir IT pamoką „Kelio ženklai einant į mokyklą“, 8 kl. mokiniai dalyvavo respublikiniame matematikos-informacinių technologijų konkurse, kurio tikslas - paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, naudojantis teksto rengykle. Taip pat 8 kl. startuoja naujas integruotas IT, matematikos, biologijos, chemijos, technologijų projektas „Maisto anatomija“.

 

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Pamokų laikas

1-8 kl.

1.  8.00  - 8.45
2.  8.55  - 9.40
3.  9.50  - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

 

I-IV kl.

1.  8.00  - 8.45
2.  8.55  - 9.40
3.  9.50  - 10.35

4. 10.45 - 11.30

5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Tėvų linija

Sveika mokykla