A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

PATIRTIS PORTUGALIJOS MOKYKLOJE

Po 5 dienų darbo stebėjimo vizito Portugalijoje neseniai grįžo IT mokytojas metodininkas D. Narkevičius, kuris lankėsi  mokykloje de Escolas Boa Água . Minėtoje mokykloje populiarus yra projektinių darbų metodas, pvz.: vienų metų gali dirbti net 4 klasės ir 5 mokytojai. Mokiniai dirba daugiausia grupėmis, o kiekvienas mokytojas stengiasi į projektą įtraukti kuo daugiau savo dalyko uždavinių. Vienas iš tokių projektų buvo apie cukraus vartojimą pusryčių metų. Mokinai turėjo suskaičiuoti, kiek jie suvartoja cukraus pusryčiaudami. Rezultatai tikrai nustebino ir mokytojus, ir mokinius.

Mokytojas taip pat turėjo galimybę kartu su mokiniais vykti į pamoką ekologiniame muziejuje, kur buvo pademonstruoti seno malūno veikimo principai. Mokiniams buvo paaiškinta, kaip veikia potvynių ir atoslūgių įdarbinimo mechanizmai.

Taip pat mokykloje vyksta labai daug socialinių akcijų, tokių kaip maisto rinkimas prieglaudos gyvūnams, rūšiavimo, vyksta knygų mainai (mokinys atnešęs knygą iš namų, gali paimti kito mokinio atneštą knygą skaityti).

Verslumo pagrindų mokiniai mokosi įvairių renginių metu: pardavinėdami saldainius ir uogienę atnešta iš namų, o pinigus skiria mokymui/ugdymui reikalingoms priemonėms, pvz.šokių kostiumams.

Tai pat Portugalija sužavėjo savo išskirtine gamta ir architektūros grožiu.

Pasisėmęs naujų žinių ir idėjų mokytojas ne tik jomis pasidalins su kolegomis, bet ir bandys įgytą patirtį perkelti į savo ugdomąją veiklą siekdamas gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.

 

Du nauji tarptautiniai Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektai gimnazijoje

erasmusNuo spalio 1 d. gimnazijoje pradėti vykdyti du nauji Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektai (KA229).

Mokyklų mainų partnerysčių projektai yra skirti remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, taip pat yra suteikiama galimybė plėtoti mokymo metodus bei jais dalintis, sudaromos sąlygos mokinių bendravimui ir bendrdarbiavimui su bendraamžiais iš kitų šalių. Projektai yra orientuoti į mokinių ir mokyklų darbuotojų grupių mobilumus.

Abiejų projektų koordinatorė yra Juodšilių „Šilo“ gimnazija.

Projektas „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ (liet. „STEAM už klasės ribų: ekologines problemas sprendžiame bendradarbiaudami“) yra skirtas mokymo ir mokymosi veikloms mokiniams. Projekto tikslas – ugdyti mokinių STEAM gebėjimus, tyrinėjant ekologines problemas.

Šio projekto partnerės šalys – Portugalija ir Lenkija.

Projektas „Music is a common language“ (liet. „Muzika yra bendra kalba“) yra skirtas mokyklos darbuotojų mokymo ir mokymosi veikloms. Projekto tikslas – didinti socialiai pažeidžiamų grupių vaikų (imigrantų, studentų su specialiaisiais poreikiais, skirtingų tautybių) įtraukimą į švietimo procesą.
Šio projekto šalys partnerės – Turkija, Škotija.

 

 

 

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Darbo stebėjimo vizitas Portugalijoje

 

 

erasmusSpalio 28 d. į 5 dienų darbo stebėjimo vizitą Portugalijoje, Sesimbroje, Agrupamento de Escolas Boa Água mokykloje pagal Erasmus+ projektą (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ išvyks IT mokytojas metodininkas D. Narkevičius. Vizito metu mokytojas gilinsis į įvairias ugdymo turinio sritis, susijusias su STEAM, projektinės veiklos organizavimu, stebės įvairias ugdomąsias veiklas. Mobilumo metu dalyvis ne tik priimančiai organizacijai pristatys mūsų šalį bei gimnaziją, bet taip pat turės galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra, švietimo sistema.

 

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Dalyvavimas projekte „Suprask Lietuvą“

Spalio 19 dieną mūsų gimnazijos 9-10 klasių mokiniai dalyvavo projekte „Suprask Lietuvą“. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su pilietiškumo bei dalyvavimo procesais valstybės gyvenime. Renginio metu mokiniai susipažino su referendumu, jo inicijavimu, savivaldybių veikla, mėgino atsakyti į klausimą „Kaip suprasti Lietuvą?“. Taip pat dalyvavo simuliacijose, kurių metu nagrinėjo iškeltą problemą ir ieškojo sprendimų būdų.

 

Mokinių dailės darbų paroda Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje „Aš myliu meną“

Spalio mėnesį dailės mokytoja metodininkė A.Žukaitė Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje surengė mūsų gimnazijos mokinių parodą „Aš myliu meną“. Parodoje buvo eksponuoti „Šilo“ gimnazijos mokinių šilkografijos, fotografijos (tautinių kostiumų, natiurmortų), tapybos, grotažo ir itin spalvingi bei linksmi keramikos darbai.

Dangira Bielinytė (pedagogų vertinimo skyriaus metodininkė), viso Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros kolektyvo vardu, nuoširdžiai dėkojo už nuostabią mūsų gimnazijos ugdytinių dailės darbų parodą: „Nors mes jau pora metų puošiame savo sienas mokinių ir mokytojų dailės, technologijų ir fotografijos darbais , bet „tokios parodos“ dar neturėjome. 

Nuoširdžiai dėkojame mokytojai A.Žukaitei ir jos mokiniams už gražias iniciatyvas, kūrybiškumą, darbštumą.

                      http://www.nmva.smm.lt/2018/10/atnaujinta-dailes-darbu-paroda-6/

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija