A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ kvalifikacijos tobulinimo kursai Airijoje

erasmus

Į 3 sav. mobilumo vizitą Airijoje, Dubline, birželio 11 d. išvyko biologijos mokytoja metodininkė R. Stipinienė, matematikos mokytoja metodininkė H. Novicka, fizikos mokytoja metodininkė V.Jančiauskeinė. Vienas iš prioritetinių gimnazijos poreikių veiklos kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo plėtros srityse - mokytojų komunikavimo užsienio kalba įgūdžių lavinimas/tobulinimas. Mobilumo metu dalyvės ne tik mokėsi užsienio kalbos, bet ir tobulino bendrakultūrines bei bendradarbiavimo kompetencijas, be kurių neįsivaizduojamas XXI a. mokytojas – lyderis. Kursų metu mokytojos ne tik kėlė kvalifikaciją, bet taip pat turėjo galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra, švietimo sistema, turėjo galimybę mokytis ir dirbti grupėse su kitos kultūros žmonėmis.

Įgytos žinios kvalifikacijos tobulinimo kursuose bei užmegzti nauji kontaktai užsienyje padės vykdyti naujas projektines veiklas gimnazijoje, didins gimnazijos patrauklumą ir tarptautiškumą viešinant mokykloje vykdomas veiklas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje

 

 

 

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Mokslo metų pabaiga

Paskutinę šių mokslo metų savaitę gimnazijoje vyko įvairios veiklos, kurių metu mokiniai užduotims atlikti naudojo ne tik savo dalykines žinias, bet ir ugdė bendrąsias kompetencijas, taip pat plėtė kultūrinį akiratį.

Skirtingų klasių mokiniai dirbdami grupėse bandė išspręsti mokslo klausimus dalyvaudami STEAM dienoje, vyko įvairios projektinės veiklos ir ne tik gimnazijoje, jos teritorijoje, bet ir už jos ribų (projektas „Pažinkine gimtąjį kraštą“, „Ką byloja Vilniaus bažnyčios“ ir kt.), Viena diena buvo skirta sportui ir sveikatingumui: klasių auklėtojai kalbėjosi su mokiniais, vyko diskusijos, vėliau visi mokiniai sportavo, varžėsi komandose. Dienos metu, kuri buvo pavadinta „Žinių ir gebėjimų visuma siekiant karjeros tikslų“, mokiniai nustatinėjo savo mokymosi stilių, rašė būsimos darbo karjeros planus, diskutavo, kokios profesijos būdingesnės vyrams, kokios moterims, žaidė įvairius žaidimus, kurie skatina bendradarbiavimą. 5-okai turėjo galimybę išbandyti programavimą – mokėsi programuoti mikrokompiuteriukus Micro:bit.

Ir, žinoma, paskutinę mokslo metų dieną visi dalijosi tuo, kuo gyveno šiuos mokslo metus – pristatinėjo neformaliojo švietimo veiklas, konkursų, buvo apdovanoti olimpiadų, konkursų dalyviai. Padėkoję vieni kitiems už šiuos mokslo metus, pasidžiaugę savo sėkmėmis mokiniai pabaigė šiuos mokslo metus.

Lauksime visų sugrįžtant rugsėjį!

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ mobilumo vizitas Airijoje

erasmus

Į 3 savaičių trukmės mobilumo vizitą, kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie vyks birželio 11 d. – liepos 1 d. Airijoje, Dubline, išvyko trys gimnazijos mokytojos: biologijos mokytoja metodininkė R.Stipinienė, matematikos mokytoja metodininkė H.Novicka bei fizikos mokytoja metodininkė V. Jančiauskienė.

Kursų metu mokytojos tobulins užsienio k. žinias bei bendrąsias kompetencijas, kurios reikalingos XXI a. mokytojui lyderiui.

 

 

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Konferencija „Kuriame gerą mokyklą: vertingos praktikos paieškos“

Birželio 7d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje vyko LR ŠMM Regioninių mokyklų skyriaus kuruojamų valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų konferencija „Kuriame gerą mokyklą: vertingos praktikos paieškos“. Renginį pradėjo ir gerą mokyklą susikurti patiems skatino UPC Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja A. Morkūnienė. Konferencijoje ranešėjai gvildeno įvairias temas, dalijosi savo mokyklų gerosiomis patirtimis: buvo kalbama apie vaikų emocinį pasaulį, STEAM, mokymąsi tradicinėse ir netradicinėse aplinkose, inovatyvų ugdymą, bendradarbiavimo patirtis ir kt.

STEAM diena gimnazijoje

2018 m. birželio 5 d. gimnazijoje ugdymo procesas buvo organizuojamas kiek kitaip nei įprasta. Rytas prasidėjo nuo pavaduotojos ugdymui J.Mackevičiūtės pranešimo „STEAM gimnazijoje“, kuriame ji pasidžiaugė ilgai lauktos ir jau kelerius metus brandintos svajonės išsipildymu – Gamtos mokslų laboratorijos įkūrimu. Apžiūrėti įrengtos laboratorijos atvyko padėję įgyvendinti mums šią idėją svečiai – ŠMM Regioninių mokyklų skyriaus vedėjo pavaduotojas M. Griškevičius ir vyriausioji specialistė J.Kutkaitytė-Pauliukienė, VU Biotechnologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Paulius Lukas Tamošiūnas, „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinio atstovė, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos tėvų komiteto narė E. Aukštikalnienė, filmo „Sengirė“ režisierius M. Survila, įmonės „Layher Baltic“ direktorius V. Voroncov, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos tėvų komiteto atstovė L. Pukinskaitė bei anksčiau girininku dirbęs J.Ažukas. Visi svečiai džiaugėsi, jog mokiniai turės puikias sąlygas tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, patirti atradimo džiaugsmą. Naujais mokslo metais kiekvienas mokinys čia galės pasijusti tikru atradėju, mokslininku, tyrinėtoju.

STEAM dienoje mokiniai dirbo komandose ir atliko įvairias užduotis, eksperimentus: kūrė saulės laikrodį, skaičiavo vandens įtempimo koeficientą bei nustatinėjo laisvo kritimo pagreitį, matavo bei skaičiavo medžių aukštį bei amžių, tyrinėjo, kokie medžiai auga bei kokie bestuburiai gyvena gimnazijos teritorijoje, kūrė filtrą, skirtą vandeniui valyti bei atliko daugybę kitų įdomių veiklų.

Juodšilių „Šilo“ gimnazija jau ne vienerius metus stiprina gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymą. Gimnazijoje siekiama ugdyti kūrybišką, smalsią, turinčią kritinį mąstymą, mokančią spręsti problemas, asmenybę, todėl labai svarbu ugdymo procesą organizuoti taip, kad vaikai galėtų tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti, patirtų asmeninę sėkmę.

Daugiau straipsnių...

  1. TARPTAUTINĖ ETIKOS DIENA

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija