A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Vilniaus kolegijos-Buivydiškių žemės ūkio studijų centro informacinis renginys

Lapkričio 10 dieną gimnazijoje vyko Vilniaus kolegijos-Buivydiškių žemės ūkio studijų centro informacinis renginys apie naujas studijų programas. Šio renginio metu buvo pristatytos  kelios naujos studijų programos. Ypač vaizdžiai buvo pristatyta nauja studijų programa - kraštovaizdžio dizainas. Mokyklos atstovai net buvo atsivežę dekoratyvinį augalą, kurį visiems stebint karpė elektrinėmis žirklėmis, naudojamomis jų mokykloje praktikos metu. Trumpai pristatytos ir kitos studijų programos. 

Draugiškos tinklinio varžybos „Lapkričio kirtis“

Lapkričio 8 dieną mūsų mokyklos tinklinio vaikinų bei merginų komandos dalyvavo Paberžės „Verdenės“ gimnazijos organizuotame draugiškame tinklinio turnyre „Lapkričio kirtis“. Jau antrus metus vykstančiame turnyre varžėsi Marijampolio Meilės Lukšienės, Paberžės ,,Verdenės“ ir mūsų, Juodšilių „Šilo“ gimnazijų komandos. Varžybos buvo labai permainingos, tinklinio gerbėjai turėjo progą stebėti daug sunkių, kupinų įtampos dvikovų. Taip pat vyko ne tik varžybos. Visi varžybų dalyviai ir stebėtojai turėjo galimybę dalyvauti individualiose tinklinio įgūdžių rungtyse. Dėkojame renginio organizatoriams už geras emocijas, iššūkius bei puikiai praleistą laiką Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje.

Mokinių savivaldos kuratorių mokymai

Lapkričio 7 d. L.Guobienė dalyvavo mokymuose, skirtuose mokinių savivaldos kuratoriams  ,,Veiksminga mokinių savivalda“, kuriuos organizavo Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų skyrius. Mokymuose buvo aptarta mokinių savivaldų struktūra, tipai, analizuotas LR švietimo ministrės įsakymas „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl asmens, vykdančio mokinių savivaldos kuratoriaus funkcijas, pareigų“. Taip pat buvo daug diskutuojama su kitų mokyklų mokinių savivaldų kuratoriais, dalintasi patirtimi, idėjomis, užmegzti nauji ryšiai.

„Gerumo dienos“ akcija

Šių metų lapkričio 9 dieną Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje vyko akcija „Gerumo dienai“ paminėti. Per dorinio ugdymo ( etikos) pamokas mokiniai dalinosi žiniomis apie gerumą, jo svarbą, kuriant pagarbų santykį su žmogumi, sukūrė istorijas, kurios buvo pristatytos jaunesnių klasių mokiniams. 5b klasės mokiniai bei priešmokyklinio ugdymo grupė dalyvavo interaktyviame vaidinime apie šventąjį Martyną,  gerumo eitynėse su savadarbiais žibintais mokiniai dalinosi gerumo šviesa su bendruomenės nariais, dėkojo už tai, kad galime būti drauge. 
Akciją organizavo etikos mokytoja Asta Sutkuvienė ir šokių mokytoja Diana Bražauskienė.

Susitikimas su akademiku Romualdu Grigu

Lapkričio 9 d.  mūsų gimnazijoje vyko Lietuvos kultūros politikos instituto renginys 

„2017 metai – piliakalnių metai“, tema „Kokias Lietuvos valstybės istorijos paslaptis slepia piliakalniai?“ Minėto renginio tikslas – stiprinti Lietuvos valstybinio ir kultūrinio gyvenimo tradicijų pažinimą, ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos valstybės atkūrimo ištakoms, stiprinti  pasididžiavimą savo valstybe ir išskirtinių nuopelnų Lietuvai asmenybėmis.

Renginyje dalyvavo akademikas, habil. dr., profesorius Romualdas Grigas. Šis mokslininkas yra žymiausias Lietuvos piliakalnių istorijos tyrinėtojas.

Gerbiamas akademikas gimnazistams pasakojo, kad mūsų krašte išliko daugiau kaip pusantro tūkstančio  kovas ir senąją baltų gyvenseną primenančių  piliakalnių, pilkapių, piliaviečių ir pilių. Gerb.Grigas teigė, kad prieš visą Europą galime didžiuotis savo protėvių žiauriuose mūšiuose pelnyta garbe. Tačiau pirmiausia patys turime suvokti savo protėvių žygdarbių prasmę, nesitaikstyti su mūsų protėvių niekinimu priešams vadinant juos paganus – pusiau laukinėmis, už civilizacijos ribų esančiomis gentimis, nesitaikstyti su baltų gyvensenos tradicijų, kultūros primityvinimu, niekinimu. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, į savo tautos istoriją akademikas skatino žvelgti atviru žvilgsniu ir šiandieninį gyvenimą tvarkyti pasiremiant praeities kartų darbais ir išmintimi.

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija