A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Pirmasis mokinių „Vadovų klubo“ susitikimas

Spalio 12 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje vyko I–asis šiais mokslo metais mokinių „Vadovų klubo“ (VK) susitikimas, kuriame dalyvavo mokinių savivaldų delegatai iš Vilniaus miesto bei rajono mokyklų. Vadovų klubas – tai nauja iniciatyva, kilusi Lietuvos moksleivių sąjungoje, kaip galimybė įtraukti visas mokinių savivaldas į aktyviai veikiantį ir naują tradiciją kuriantį savivaldų pirmininkų klubą – susitikimą. Klubo tikslas – suburti mokinių savivaldų pirmininkus, užmegzti dialogą ir skatinti bendradarbiavimą, išsiaiškinti egzistuojančias problemas, susijusias su mokiniais, bei dalinantis gerosiomis patirtimis jas spręsti, suteikti galimybę savivaldoms tobulėti tiek iš vidaus, tiek iš išorės.

Mūsų gimnazija į VK susitikimą delegavo šiuos mokinius: Titą Kuodį –MT pirmininką bei Lietuvos moksleivių sąjungos savanorį, Teodorą Karalytę – MT narę, Ievą Samoilenko – MT narę, Lietuvos moksleivių sąjungos savanorę. Klubo susitikime buvo aptarti bendri tikslai,  keliamos aktualios mokiniams problemos, ieškomi jų sprendimo būdai. Buvo nuspręsta, kad bendromis jėgomis moksleiviai gali pasiekti daugiau nei dirbdami atskirai!
                    Puikus VK startas! Mūsų gimnazijos atstovai džiaugiasi galimybe susipažinti, bendrauti ir kurti drauge su kitų mokyklų aktyviais mokinių savivaldų pirmininkais, kuriems rūpi kokybiška, o ne kiekybiškai veikla!

1-OKŲ PAMOKA STALIAUS DIRBTUVĖSE

Mokytoja Loreta Klimavičienė ir jos pirmokai pastebėjo, kad per matematikos pamokas jiems kyla labai daug klausimų: kaip nesupainioti + ir – ženklų, kaip suskaičiuoti be klaidų, kaip surasti sąsiuvinyje tinkamą langelį? O dar tie paveikslėliai prie uždavinukų: plaktukai, veržliarakčiai, kaltai ir kiti instrumentai!!! Nieko nelaukę, draugiškai susikibę už rankų, visi nukeliavo į gimnazijos staliaus dirbtuvėles. Ten išsiaiškino, kokius įrankius stalius savo darbe naudoja. Skaičiavo, kiek jų turi, mokėsi, kaip jie vadinasi,  žiūrėjo, kaip  veikia. Apžiūrėjo, paklausinėjo, palietė - dabar liko tik išmokti skaičiuoti JJJ.

Edukacinė žmogaus saugos pamoka BPC Vilniuje

Spalio 12d. 7a klasės mokiniai su mokytoju Povilu Balesinovu vyko į Bendrąjį pagalbos centrą 112 Vilniuje, kuriame vyko žmogaus saugos pamoka apie BPC 112 darbą, veiklą. Mokiniai stebėjo operatorių darbą, išklausė paskaitą apie darbo specifiką ir sužinojo apie karjeros galimybes Bendrajame pagalbos centre.

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ pirmieji mobilumo vizitai

Juodšilių „Šilo“ gimnazija dalyvavo 2017 m. programos „ERASMUS+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo konkurse ir teikė paraišką „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“. Džiaugiamės, jog paraiška gavo finansavimą. Projekto įgyvendinimo laikas – dveji metai (2017-06-01 – 2019-05-31)

Šio projekto tikslai:

1. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, jų lyderystę, atvirumą naujovėms bei pokyčiams.

2. Siekti aukštesnės ugdymo kokybės įgyvendinant STE(A)M veiklas;

3. Skatinti inovatyvią projektinę veiklą, į bendradarbiavimą įtraukiant ŠMM regionines mokyklas.

4. Didinti gimnazijos patrauklumą ir tarptautiškumą, viešinant STE(A)M veiklas ne tik šalies, bet ir europiniu mastu.

5. Gerinti dalyvių užsienio kalbų kompetenciją ir didinti supratimą apie kitas kultūras ir šalis.

Prioritetiniai gimnazijos poreikiai veiklos kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo plėtros srityse yra:

a) mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės ir geresnės kiekvieno vaiko individualios pažangos;

b) mokyklos vadovų vadybinių kompetencijų tobulinimas svarbus siekiant įgalinančios lyderystės ir aukštesnės ugdymo organizavimo kokybės;

c) mokyklos vadovų, mokytojų ir kito pedagoginio personalo komunikavimo užsienio kalba įgūdžių lavinimas/tobulinimas.

Į pirmąjį 3 sav. mobilumo vizitą Maltoje spalio 15 d. išvyks gimnazijos direktorė R. Agintienė ir pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė. Mokyklos vadovų vadybinių kompetencijų tobulinimas svarbus siekiant įgalinančios lyderystės ir aukštesnės ugdymo organizavimo kokybės.

 

 

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Paskaita apie studijas užsienyje ir karjeros galimybes III-IV kl. mokiniams

Spalio 12d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos III-IV kl. mokiniams vyko paskaita apie karjeros galimybes bei studijų kryptis. Paskaitą vedė  “Kalba.lt” studijų užsienyje vadovas P. Jakuitis. Mokiniai turėjo galimybę sužinoti, ko reikia, norint studijuoti užsienyje, sužinojo, kokius žingsnius reikia atlikti, norint tinkamai pasirinkti specialybę, galėjo konsultuotis rūpimais klausimais apie karjerą

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija