A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ mobilumo vizitas Airijoje

erasmus

Į 3 savaičių trukmės mobilumo vizitą, kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie vyks birželio 11 d. – liepos 1 d. Airijoje, Dubline, išvyko trys gimnazijos mokytojos: biologijos mokytoja metodininkė R.Stipinienė, matematikos mokytoja metodininkė H.Novicka bei fizikos mokytoja metodininkė V. Jančiauskienė.

Kursų metu mokytojos tobulins užsienio k. žinias bei bendrąsias kompetencijas, kurios reikalingos XXI a. mokytojui lyderiui.

 

 

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Konferencija „Kuriame gerą mokyklą: vertingos praktikos paieškos“

Birželio 7d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje vyko LR ŠMM Regioninių mokyklų skyriaus kuruojamų valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų konferencija „Kuriame gerą mokyklą: vertingos praktikos paieškos“. Renginį pradėjo ir gerą mokyklą susikurti patiems skatino UPC Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja A. Morkūnienė. Konferencijoje ranešėjai gvildeno įvairias temas, dalijosi savo mokyklų gerosiomis patirtimis: buvo kalbama apie vaikų emocinį pasaulį, STEAM, mokymąsi tradicinėse ir netradicinėse aplinkose, inovatyvų ugdymą, bendradarbiavimo patirtis ir kt.

STEAM diena gimnazijoje

2018 m. birželio 5 d. gimnazijoje ugdymo procesas buvo organizuojamas kiek kitaip nei įprasta. Rytas prasidėjo nuo pavaduotojos ugdymui J.Mackevičiūtės pranešimo „STEAM gimnazijoje“, kuriame ji pasidžiaugė ilgai lauktos ir jau kelerius metus brandintos svajonės išsipildymu – Gamtos mokslų laboratorijos įkūrimu. Apžiūrėti įrengtos laboratorijos atvyko padėję įgyvendinti mums šią idėją svečiai – ŠMM Regioninių mokyklų skyriaus vedėjo pavaduotojas M. Griškevičius ir vyriausioji specialistė J.Kutkaitytė-Pauliukienė, VU Biotechnologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Paulius Lukas Tamošiūnas, „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinio atstovė, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos tėvų komiteto narė E. Aukštikalnienė, filmo „Sengirė“ režisierius M. Survila, įmonės „Layher Baltic“ direktorius V. Voroncov, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos tėvų komiteto atstovė L. Pukinskaitė bei anksčiau girininku dirbęs J.Ažukas. Visi svečiai džiaugėsi, jog mokiniai turės puikias sąlygas tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, patirti atradimo džiaugsmą. Naujais mokslo metais kiekvienas mokinys čia galės pasijusti tikru atradėju, mokslininku, tyrinėtoju.

STEAM dienoje mokiniai dirbo komandose ir atliko įvairias užduotis, eksperimentus: kūrė saulės laikrodį, skaičiavo vandens įtempimo koeficientą bei nustatinėjo laisvo kritimo pagreitį, matavo bei skaičiavo medžių aukštį bei amžių, tyrinėjo, kokie medžiai auga bei kokie bestuburiai gyvena gimnazijos teritorijoje, kūrė filtrą, skirtą vandeniui valyti bei atliko daugybę kitų įdomių veiklų.

Juodšilių „Šilo“ gimnazija jau ne vienerius metus stiprina gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymą. Gimnazijoje siekiama ugdyti kūrybišką, smalsią, turinčią kritinį mąstymą, mokančią spręsti problemas, asmenybę, todėl labai svarbu ugdymo procesą organizuoti taip, kad vaikai galėtų tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti, patirtų asmeninę sėkmę.

TARPTAUTINĖ ETIKOS DIENA

Gegužės 29 d. mūsų gimnazija paminėjo  Tarptautinę Etikos dieną. Ją organizavo etikos mokytoja Asta Sutkuvienė ir Moksleivių Taryba. Šventės tema - ELEGANCIJA. Šios dienos visos dorinio ugdymo  (etikos)  pamokos buvo skirtos šiai temai nagrinėti: 6a klasėje vyko integruota etikos ir socialinės pedagogės R.Sakavičiūtės pamoka tema „Elegancijos valanda“ , Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro dėstytoja Renata Dovgialo su savo  studentais mokyklos aštuntokėms ir devintokėms skaitė paskaitą  „Savojo stiliaus link“  bei pristatė savo  profesijas.
                 Susumavus šventės rezultatus ,„Elegantiškiausios“   klasės titulą pelnė 9a klasė, „Stilingiausia“ klase tapo- 9b, o „Madingiausia“- 6a klasė. Apdovanojimai įvyks birželio 15 dieną Mokslo metų baigimo Šventės metu.
                   Labai dėkojame visiems, palaikiusiems šią iniciatyvą ir prisidėjusiems prie Elegancijos dienos.

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija