A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Mokinių dailės darbų paroda Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje „Aš myliu meną“

Spalio mėnesį dailės mokytoja metodininkė A.Žukaitė Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje surengė mūsų gimnazijos mokinių parodą „Aš myliu meną“. Parodoje buvo eksponuoti „Šilo“ gimnazijos mokinių šilkografijos, fotografijos (tautinių kostiumų, natiurmortų), tapybos, grotažo ir itin spalvingi bei linksmi keramikos darbai.

Dangira Bielinytė (pedagogų vertinimo skyriaus metodininkė), viso Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros kolektyvo vardu, nuoširdžiai dėkojo už nuostabią mūsų gimnazijos ugdytinių dailės darbų parodą: „Nors mes jau pora metų puošiame savo sienas mokinių ir mokytojų dailės, technologijų ir fotografijos darbais , bet „tokios parodos“ dar neturėjome. 

Nuoširdžiai dėkojame mokytojai A.Žukaitei ir jos mokiniams už gražias iniciatyvas, kūrybiškumą, darbštumą.

                      http://www.nmva.smm.lt/2018/10/atnaujinta-dailes-darbu-paroda-6/

Edukacinė pamoka Lietuvių kalbos instituto „Lituanistikos židinio“ muziejuje

Spalio 9d. 10 kl. mokiniai su lietuvių k. mokytoja J.Novopašiniene vyko į Lietuvių kalbos instituto „Lituanistikos židinį“, kur vyko edukacinė pamoka „Kalbotyros kurso apibendrinimas“. „Lituanistikos židinys“ – tai Lietuvių kalbos instituto padalinys, kurio uždavinys yra patrauklia ir šiuolaikiška forma perteikti visuomenei naujausias kalbotyros žinias, šviesti visuomenę aktualiais kalbos vartojimo klausimais, kelti lietuvių kalbos prestižą, motyvuoti moksleivius kaip būsimuosius kalbos tyrėjus ir puoselėtojus, propaguoti lietuvių kalbą kaip Europos daugiakalbystės bei kultūrų dialogo partnerę.

Atvykę į lietuvių kalbos muziejų, mokiniai apibendrino turimas žinias apie kalbos istoriją, dialektologiją, kalbotyros istoriją, lietuvių gestų kalbą ir kt. Taip pat susipažino bei išbandė kalbos žaislus – unikalius eksponatus, kurie leidžia kalbą liesti rankomis!

LMS Vilniaus MSIC I-asis Vadovų klubo susitikimas

Spalio 9 dieną mūsų gimnazijos mokinių tarybos atstovai dalyvavo pirmame šiais mokslo metais vykusiame Vadovų klubo susitikime. Vadovų klubas – mokinių savivaldų pirmininkų, narių ir kitų mokyklos bendruomenės narių susirinkimas, kuriame aptariamos nacionalinės moksleivių problemos, diskutuojama įvairias klausimais. Vadovų klubo metu buvo aptariamos tautinių mažumų problemos, moksleivių įsitraukimo į konkursų, skirtų švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti, komisijos didinimą, visos dienos mokyklos koncepcijos išbandymą, ugdymo turinio kaitą. Moksleiviai aktyviai diskutavo, teikė savo argumentus, nuomones, pasiūlymus.

Tarptautinė MOKYTOJŲ diena „Šile“

Spalio 5 diena – tarptautinė MOKYTOJŲ diena. Šią dieną mokinių tarybos nariai paruošė mokytojams ypatingą šventę. Po pamokų susirinkę mokytojai turėjo galimybę tapti mokiniais, o mokiniai – mokytojais. „Mokiniams“ buvo vedamos trumpos lietuvių kalbos, matematikos, muzikos, geografijos, biologijos ir kitos pamokos. „Mokiniai“ turėjo spręsti sąlyginius uždavinius, prisiminti žmogaus vidaus organus, gamą, veiksnį ir tarinį, pasportuoti. Mokinių tarybos nariai gražiai ir nuoširdžiai dėkojo mokytojams tardami: „Ačiū, mieli mokytojai, telydi Jus meilė ir laimė. Telydi Jus svajonė ir viltis. Telydi Jus ieškojimai ir atradimai. Telydi sėkmė“.

Solidarumo bėgimas

Solidarumo bėgimas – tai jau 5-tąjį gimtadienį švenčianti organizacijos „Gelbėkit vaikus“ socialinė iniciatyva. Šio bėgimo misija — pasaulį daryti geresne vieta, skatinant solidarumą ir renkant paramą tiems, kam jos labiausiai reikia.

Solidarumo bėgimo tikslai:

• ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą bei solidarumą;

• suteikti pagalbą Lietuvos ir Ukrainos vaikams.

                     Spalio 4 dieną mūsų gimnazijoje, kaip ir kasmet, vyko Solidarumo bėgimas, kuriame dalyvavo 5-12 klasių mokiniai. 5-ojo Solidarumo bėgimo metu surinkta parama bus skirta:

• organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti;

• vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti. 

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija