KAZIUKO MUGĖ

Kovo 3 dieną gimnazijoje  praūžė Kaziuko mugė. Save parodyti, kitų pažiūrėti, parduoti ar nusipirkti rankų darbo daiktų susirinko visa gimnazija – ir mokinukai, ir gimnazijos darbuotojai. Pradinukų klasės pavirto margaspalvėmis prekyvietėmis. Ko tik čia nebuvo! Galėjai nusipirkti ir paveikslėlį, ir papuošalą, ir skanėstą. Mažieji prekybininkai pasirūpino prekyvietės įvaizdžiu ir labai išradingai reklamavo savo prekes. Mokiniai ne tik turėjo progą parodyti savo gebėjimus, išmonę, bet ir įgyti verslo žinių parduodami savo gaminius. Jei parduoti nepasisekė, darbelius galėjo mainyti, dovanoti.

ŠIMTADIENIS

Vasario 24 d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos aktų salė tapo „Juodšilių būrimo salonu“. Taip šią dieną šventėme 12-okų Šimtadienį. Lydimi geros nuotaikos ir šypsodamiesi sužinojome apie dvyliktokų išskirtinius gabumus ir talentus, kai jie atliko kerų nutraukimo užduotis.

Būkite laisvi, abiturientai!

Sėkmės laikant egzaminus!!!

SCOTTIE GO!

3a klasės mokiniai jau išbandė ir sėkmingai dirba su šiuolaikine mokymosi priemone – edukaciniu žaidimu „SCOTTIE GO!“

2030 metai – draugiško ateivio Scottie erdvėlaivis nukrito Žemėje ir mes turime padėti jam grįžti namo. Vaikai, atlikdami užduotis, mokosi programavimo pagrindų bei loginio mąstymo. Sujungiamas realus ir virtualus pasauliai – vaikai dėlioja fizines korteles ir fotografuoja jas planšete, o rezultatą jau mato ekrane.

Žaidimas vysto algoritminį mąstymą, formuoja mokinių analitinį, loginį ir IT mąstymą; įtraukia ir sudomina vaikus, skatina domėtis IT ir programavimu.

NUOTOLINĖ PAMOKA LABORATORIJOJE 4B KLASEI

Aplinkos ministerija, Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Valstybinių miškų urėdija pakvietė į nuotolinę miško pažinimo  pamoką bei paragino prisijungti prie Jaunųjų miško bičiulių! Naudodamiesi šiuolaikinėmis technologijomis žaidybine forma mokiniai praplėtė žinias apie tai, kuo svarbūs ir ypatingi Lietuvos miškai, jų augmenija ir gyvūnija, kaip prižiūrėti ir išsaugoti miškus ir kaip prie to gali prisidėti vaikai, kaip tapti miškininku. Praktinio darbo metu mokiniai atliko užduotis su „Skruzdėlių ferma” (joje gyvos skruzdėlės!!! ), kurią padovanojo rengėjai. Nuotolinė pamoka vyko gimnazijos laboratorijoje, o  pamokoje dalyvavo 4b klasės mokinukai ir jų mokytoja Asta Kanavinienė.

Skruzdėlių ferma video

PROJEKTAS TĘSIASI

Kokybiškai praleistas laikas ir šiltas bendravimas bei pažintys su įvairių valstybių atstovais savaitės anglų kalbos kursuose Everest Language School Dubline, vykdant Erasmus + projektą “Įtraukusis ugdymas: nuo  teorijos iki įgyvendinimo mokykloje”.

UŽGAVĖNIŲ LINKSMYBĖS

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį: humoras ir linksmybės, blynai ir persirengėliai, žaidimai ir šokeliai.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos pradinukai, priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės nuoširdžiai kaip tik kas mokėjo trepsėjo ir kvietė pavasarį!

 Dėkojam muzikos mokytojams Linai Mockūnienei, Sauliui ir Renatai Balsiams.

          9a klasės mokinė Ūla Bučelytė (mokytoja J.Novopašinienė) dalyvavo Vasario 16-tosios Akto originalo atradėjo, Europos Parlamento nario profesoriaus Liudo Mažylio organizuojamame esė ir eilėraščių konkurse ,,Švenčiu Lietuvą“. Šiame konkurse šiemet dalyvavo daugiau kaip 700 kūrinių. Konkurso dalyviai –  ikimokyklinio ugdymo, vaikų dienos centrų, pradinių ir pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, profesinio ugdymo centrų mokiniai bei lietuvaičiai iš viso pasaulio. Svarbiausias vertinimo kriterijus buvo atsakymas į klausimą: ko mane išmokė Lietuva? Taip pat svarbūs vertinimo kriterijai buvo: meniškumas, originalumas ir gebėjimas žinias (Lietuvos istorijos,  literatūros, kultūros) pateikti per asmeninį išgyvenimą.                   

        Nuoširdžiausiai sveikiname ŪLĄ BUČELYTĘ, šiame konkurse užėmusią III – ąją vietą, ir kviečiame pasidžiaugti jos konkursiniu eilėraščiu.

Kai vėl pas tave ateinu

Žolynais, saulės gijom, vingiuotais upių slėniais,
Knygų nugarėlėm ir pasakų garsais
Švelniai tarsi sapnas, džiugiai tartum vėjas
Atbrendi per pievas su rytmečio gaisrais.

Nuo pat pirmos sekundės jaučiau ant savo delno
Prisilietimą tavo, girdėjau kaip šnabždi:
Net saulei nusileidus, širdy šviesa išlieka
Ir pateka virš Žemės, jei stengies ir tiki.

Nusivedei į girią ir ant kiekvieno medžio
Parodei įrašytus istorijos žodžius.
Visus pasaulio žmones, kiekvieną upės lašą
Prisilietimu savo man padarei svarbius.

Laukuose Suvalkijos radau kantrybę Tavo,
Kai augo plačios vagos nuo sėklos lig rugių,
Aukštaičių ežeruose, pamiršusios pasaulį,
Nugrimzdo mano akys ligi pačių gelmių.

Dzūkijos nuoširdumas pušų sakais tekėjo
Pro samanas ir smėlį – ištroškusion širdin,
Žemaičių ryžtingumą man uždegei akyse,
Kad visada liepsnotų negęstančia ugnim.

Vis ateini žolynais, vingiuotais upių slėniais.
Esi tokia trapi! Esi tokia tvirta!
Matau akyse Tavo saulėtą, šviesų kraštą,
O tu šnabždi man savo vardą – Lietuva.

SU LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Ugdydami drąsius ir sąmoningus piliečius, mes LAISVĘ švenčiame kasdien!

Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje vasario 10 d. vyko Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti skirtas renginys. Su džiaugsmu klausėme filosofijos mokslų daktaro, buvusio gimnazijos mokinio, Ruslano Baranovo, minčių apie demokratiją, pilietiškumą ir aktyvumą. Grojo gimnazijos orkestras, dainas, skirtas Tėvynei, dainavo gimnazijos vokalistės, joms pritarė instrumentinė grupė.

Gimnazijos direktorė Rasa Agintienė padėkos raštus įteikė pilietiškiausiems, aktyviausiems, geriausiai besimokantiems 5-12 klasių mokiniams.

Stiprios valstybės pagrindas – vieningumas!

Su VASARIO 16-ĄJA!

LIETUVOS GIMTADIENIS

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai  vasario 15 d. dalyvavo edukacinėje pamokoje, kur visi kartu ieškojo atsakymų į klausimus: kas yra Lietuva, kur ir kokia ji yra?  Miškai, laukai, pievos, upės, kaimai ir miestai – tai mūsų Tėvynė! Vaikučiai, auklėtojos ir muzikantai dainavo, grojo, kukavo, šoko, trypė. Apkabinę vienas kitą suprato, kad LIETUVA – mes visi! Edukaciją vedė Renata ir Saulius Balsiai.