Mokinių mokomosios bendrovės „Do it with love“ pergalė

Matematikos ir ekonomikos mokytoja H. Novicka kartu su mokomosios mokinių bendrovės „Do it with love“ mokinių komanda kovo 19 d. dalyvavo renginyje – VILNIAUS REGIONINĖ JAUNŲJŲ BENDROVIŲ EXPO 2021. Džiaugiamės, jog likome pastebėti: JAV ambasados Lietuvoje atstovai skyrė apdovanojimą pavadinimu „Best product, Service for internetional Market Award“. Šį apdovanojimą mūsų gimnazijos mokomoji bendrovė „Do it with love“ laimėjo, kadangi sugebėjo savo talentą, verslumą suderinti su labai svarbiais ir aktualiais globaliais iššūkiais (tarša).

Daugiau informacijos:

Sveikiname !!!

SVEIKINAME ŽEMĖLAPIŲ KONKURSO „MANO ŽEMĖLAPIS LIETUVAI“ NUGALĖTOJUS!

Šiais mokslo metais Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojų komanda (biologijos mokytoja R. Stipinienė, anglų k. mokytoja Ž. Šemelienė, geografijos mokytojas P. Balesinovas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja J. Gumbrevičienė) kartu su mokiniais kūrė net du kūrybinius žemėlapius konkursui „Mano žemėlapis Lietuvai“.

Abu darbai pelnė laimėjimus:

7-8 kl. (žemėlapis „Vaisių krautuvėlė“) kategorijoje laimėjome I vietą, 11-12 kl. (žemėlapis „Įvairių literatūros srovių rašytojų žemėlapis“) – III vietą!

Sveikiname ir didžiuojamės! Tai puikus pavyzdys, kaip galima ugdyti mokinių kūrybiškumą, skatinti gimtosios vietos, krašto, pasaulio pažinimą ir tyrinėjimą, pasitelkiant geoinformacines (GIS) technologijas.

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/gismokykla

Per šimtas moksleivių verslų prekybą perkelia į internetą: regionų konkursuose varžysis dėl geriausios bendrovės vardo

Kovo 8–21 dienomis vyksta jau trečiąjį kartą jaunimo antreprenerystės ir finansinio raštingumo organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ organizuojama internetinė stovykla moksleiviams „Challenge The Challenge“ (liet. – „Mesk iššūkį iššūkiui“), kurioje dalyvauja ir Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje įkurta mokomoji mokinių bendrovė „Do it with love“ (ekologinių maišelių gamyba) . Šįkart jaunųjų verslininkų išbandymo tema apie el. prekybą – parduoti internete. Net 452 iššūkį priėmę mokiniai, mokyklose įkūrę net 113 verslų, dėl geriausio el. prekybos sprendimo varžysis nacionaliniame konkurse, o regioniniuose Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apskričių, taip pat Ukmergės miesto konkursuose – dėl geriausios jaunosios bendrovės vardo.

AKTYVI MOKYKLA

2020 – ųjų rudens pradžioje Lietuvoje startavo mobiliosios vaikščiojimo programėlės „#walk15“ įgyvendinamas ir Sporto rėmimo fondo finansuojamas projektas „Mokyklos eina“.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojų bei mokinių bendruomenė aktyviai įsitraukė į šią programą, kurios tikslas – skatinti kasdien surinkti kuo daugiau žingsnių.

Mūsų tikslas – kasdieninis aktyvumas.

Mūsų priimtas iššūkis – „Žingsniu aplink Lietuvą“ per 20 dienų 2357200 žingsnelių!!!

Tausodami ir mylėdami gamtą, mes švęsime Kovo 11 d. šventę ir dovanosime Lietuvai gryną orą ir švarą.

Tikėkite, kad galite, ir pusė kelio jau bus įveikta.“ (Theodore’as Rooseveltas)

DŽIAUGIAMĖS IR DALYVAUJAME SEU OLIMPIADOJE „DRAMBLYS“

Gimnazija aktyviai įsitraukia į olimpiados programą – Emocinio intelekto teorijos suvokimas ir pritaikymas kasdieninėje praktikoje, padedant dalyviams pagerinti asmeninius įgūdžius, įpročius ir veiksmus, tobulinant savo, kaip mokytojo, emocinį intelektą. Taip pat programoje siekiama paruošti delegatus perduoti šias žinias kitiems – taikyti įgūdžius dirbant su vaikais ir bendradarbiaujant su kolegomis.

Mūsų visų tikslai:

 • Padėti delegatams nuodugniai suprasti emocinį intelektą ir taikyti jį sau: suvokti nuo ko priklauso santykiai su savimi ir kitais žmonėmis
 • Vystyti dalyvių emocinį intelektą, lemiantį ilgalaikius pozityvius elgesio pokyčius, suvokiant, kaip savęs ugdymas daro įtaką sėkmingam mokymui ir klasės aplinkai.
 • Sutelkti dėmesį į tai, kaip taikyti emocinį intelektą visose mokymo srityse, naudojant konkrečias priemones – tiek rodant pavyzdį ir mokant vaikus, tiek perduodant EI taikymo patirtį kitiems švietimo atstovams.
 • Išmokyti įrankių ir technikų, kaip taikyti Emocinį intelektą klasėje
dav

Juodšilių „Šilo“ gimnazija – sveikatą stiprinanti mokykla

Sveikatą stiprinančios mokyklos TIKSLAS – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai

VERTYBĖS:

 • Teisingumas.Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
 • Nuoseklumas ir darnumas.Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
 • Įtrauktis.Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
 • Įgalinimas.Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
 • Demokratija.Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

PRINCIPAI:

 • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą.Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
 • Dalyvavimas.Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
 • Mokyklos privalumas.Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos 2018 – 2022 m.m.

 Sveikatos stiprinimo programos tikslas, uždaviniai

TIKSLAS:

 Saugoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės sveikatą, gerinant sveikatos ugdymo kokybę bei kuriant palankesnę fizinę ir psichosocialinę aplinką.

UŽDAVINIAI:

 • Sukurti mokyklos sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūrą;
 • Palaikyti palankų, jaukų ir draugišką mokyklos mikroklimatą ir kurti geresnius mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, grįstus pasitikėjimu ir partneryste;
 • Kurti saugią, sveikatai palankią bei higienos reikalavimus atitinkančią mokymosi aplinką;
 • Sutelkti išteklius sveikatai stiprinti ir ugdyti ;
 • Formuoti atsakingą mokinių požiūrį į sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • Kaupti, analizuoti ir skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį mokyklos bendruomenei.

Sveika mokykla

Tarptautinė konferencija „STEAM – INSPIRATION AND MOTIVATION IN EDUCATION“

Kovo 6 d.  gimnazijos direktorė, pavaduotoja ugdymui bei biologijos mokytoja dalyvavo tarptautinėje konferencijoje  „STEAM – inspiration and motivation in education“, įgyvendinant Erasmus+ projektą „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach“. Šios konferencijos metu buvo diskutuojama apie STEAM mokymą, mokytojai iš skirtingų mokyklų keitėsi geriausiais savo praktikos pavyzdžiais, kaip jie taiko tyrimais ir eksperimentavimu grįstą mokymą(si) bei ugdo mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą, gebėjimą spręsti problemas bei bendradarbiavimą.

Konferenciją organizavo projekto koordinatoriai iš Rumunijos.

Mokytis yra įdomu!

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokiniai, kuriuos domina šiuolaikinė techninė kūryba, kurie nori išmokti patys efektyvių šiuolaikinių technologijų pagalba sukurti savo sumanytą išmanų įtaisą, detalę ar programėlę, jau nebe pirmus metus dalyvauja VILNIUS TECH „Ateities inžinerijos“ platformos (AI platforma) veiklose.

Šiuo metu 11-12 klasių mokinių komanda su fizikos mokytoja dalyvauja „Filmo kūrimo mobiliuoju įrenginiu“ modulyje. Mokiniai šių veiklų metu turi galimybę praktiškai susipažinti su filmo kūrimo etapais: prodiusavimu, scenarijaus kūrimu, režisūra, filmavimo technikos pasirinkimu, filmavimu bei medžiagos saugojimo formatais, apšvietimu, garso įrašymu, filmo montažu, spalvų koregavimu, titravimu ir galutiniu pateikimu. 2020-2021m. m. konkurso užduotis: sukurti savo filmo scenarijų, filmo pavadinimą bei plakatą ir nufilmavus mobiliuoju įrenginiu sumontuoti filmą su originaliu garso takeliu. Mūsų gimnazijos mokiniai kuria postapokalipsinį filmą.

11 kl. mokinė su technologijų mokytoja dalyvauja „Dizaino technologijų ir inovacijų“ modulyje: gamina šviestuvo gaubtą iš antrinių atliekų.