PROJEKTO REZULTATAI

2019 m. gruodžio 31 d. baigėsi penkiolika mėnesių trukęs projektas tarp Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos mokinių. Šio projekto tikslas – ugdyti mokinių STEAM gebėjimus, tyrinėjant ekologines problemas. Pagrindiniai projekto laimėjimai ir rezultatai yra susiję su projekto tikslo įgyvendinimu ir visomis suplanuotomis veiklomis, kurios prisidėjo prie mokinių STEAM pasiekimų ir dalykinių bei bendrųjų kompetencijų ugdymo. Visų pirma, […]

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Gimnazija  nuo 2017 m. dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projektui įgyvendinti lėšų skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos valstybė. Dalyvavome projekte siekdami didinti gimnazijos mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Šio projekto įgyvendinimo metu […]

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ kvalifikacijos tobulinimo kursai Portugalijoje

Iš 6 dienų kvalifikacijos tobulinimo kursų Portugalijoje, Sesimbroje, kurie vyko vasario 25-kovo 2 d. grįžo direktorė Rasa Agintienė, biologijos mokytoja R. Stipinienė, IT mokytojas D. Narkevičius. Kvalifikacijos kursų metu gimnazijos direktorė mokėsi lyderystės, mokytoja Rasa sužinojo, kaip galima spręsti problemas bendradarbiaujant, o IT mokytojas Darjušas kvalifikaciją kėlė apie mobiliuosius įrenginius ugdyme. Kursų metu mokytojai ne tik kėlė […]

MOKAUSI KITAIP – PROJEKTINĖ VEIKLA

(įgyvendinant Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektą (KA229) „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ (liet. „STEAM už klasės ribų: ekologines problemas sprendžiame bendradarbiaudami“) Prabėgo jau daugiau kaip trys mėnesiai, kai Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje buvo pradėtas įgyvendinti projektas „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“. Per šį laiką mokiniai išbandė […]

Pirmasis projekto dalyvių susitikimas Portugalijoje

Sausio 8-10 d. įvyko pirmasis Erasmus+ KA2 projekto “Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach”dalyvių iš Rumunijos, Lietuvos, Portugalijos, Bulgarijos ir Graikijos susitikimas. Šio vizito metu projekto dalyviai dalijosi žiniomis apie savo šalies švietimo sistemą, diskutavo apie STEAM veiklų organizavimo ugdymo procese galimybes bei aptarė tolimesnes […]

MATEMATIKOS MOKOMĖS GRAIKIJOJE

Į 7 dienų kvalifikacijos tobulinimo kursus „TEACHING MATHEMATICS WITH ICT: DISCOVERING MATHS WITH GEOGEBRA“Graikijoje, Larisoje, išvyko matematikos mokytoja Halina Novicka. Mokytoja gilinsis į matematinės programos “Geogebra” bei kitų informacinių –komunikacinių įrankių naudojimo galimybėmis pamokose. *straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Projektinė, integruota veikla. Įdomu?

Pasisėmęs naujų žinių ir idėjų darbo stebėjimo vizito Portugalijoje metu, IT mokytojas metodininkas D. Narkevičius jomis ir toliau dalijasi su kolegomis ir mokiniais, siekdamas gerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Gruodžio 10d. kartu su geografijos mokytoju P. Balesinovu 5a klasėje mokytojai vedė atvirą integruotą žmogaus saugos ir IT pamoką „Kelio ženklai einant į mokyklą“, 8 kl. mokiniai dalyvavo respublikiniame matematikos-informacinių […]

Tolerantiškiausios klasės išvyka

Šių metų sausio  7 dieną  Juodšilių „Šilo“ gimnazijos tolerantiškiausios klasės laimėtojos titulą laimėjusioji 7a dalyvavo išvykoje į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą ir Vytauto Kasiulio muziejų. Mokiniai dalyvavo edukacinėse programose, susipažino su teatro užkulisiais, ragavo karštą šokoladą, domėjosi Vytauto Kasiulio dailės kūryba, patys piešė, žaidė judriuosius žaidimus Kelionė, kurią organizavo dorinio ugdymo (etikos) mokytoja […]

Finansuotas projektas „Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokymosi erdvių modernizavimas“

Juodšilių „Šilo“ gimnazija dalyvavo kvietime teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02 ir gavo 342.887,00 eur finansavimą iš Europos  Regioninės plėtros fondo. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokymo erdvių modernizavimo projekto tikslas – didinti mokyklos veiklų efektyvumą, siekiant gerinti ugdymo kokybę. Projekto uždavinys: modernizuoti mokyklos mokymosi aplinkas Projekto tikslinė grupė – […]

Du nauji tarptautiniai Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektai gimnazijoje

Nuo spalio 1 d. gimnazijoje pradėti vykdyti du nauji Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektai (KA229). Mokyklų mainų partnerysčių projektai yra skirti remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, taip pat yra suteikiama galimybė plėtoti mokymo metodus bei jais dalintis, sudaromos sąlygos mokinių bendravimui ir bendrdarbiavimui su bendraamžiais iš kitų šalių. Projektai yra […]