Ekologinių problemų sprendimas bendradarbiaujant su Portugalijos ir Lenkijos mokiniais

Šiuo metu pasaulyje yra įvairių ekologinių problemų. Tai –  rimtos problemos, į kurias nereikia žiūrėti pro pirštus. Svarbiausia yra įgyti apie tai žinių ir imtis veiksmų. Taigi šia itin aktualia tema Juodšilių “Šilo” gimnazijoje lapkričio 11-15 dienomis vyko Erasmus+ programos mokyklų mainų partnerysčių projekto „STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“ trečiasis vizitas, kurio metu buvo siekiama skleisti žinią apie ekologines problemas, diskutuoti apie galimus jų sprendimo būdus, skatinti bendradarbiavimą. Projekto tikslinė grupė – 9-11 kl. moksleiviai iš Lietuvos, Portugalijos ir Lenkijos.

Savaitė prasidėjo įvairiais susipažinimo žaidimais, “ledų laužymo” veiklomis, kurios padėjo geriau pažinti kitus dalyvius ir susibendrauti. Viena svarbiausių šios savaitės dalių buvo konferencija “Save The Clean Land”. Joje moksleiviai susipažino su kiekvienos šalies ekologinėmis problemomis ir pristatė savo atliktus tyrimus. Pasidalinę į grupes, kūrė plakatus ir vaizdo filmukus skirtus atkreipti dėmesį į kritišką situaciją, kurioje yra mūsų planeta.

Pasak lietuvių grupės dalyvės Brigitos – “Erasmus+” projektas jai leido pažinti kitų šalių ekologinę padėtį ir kultūrą. Ji džiaugėsi proga dirbti komunikuojant anglų kalba ir suartėti su kitais projekto dalyviais.

Projekto metu buvo bendraujama su vietiniais specialistais: čia svečiavosi filmo “Sengirė” režisierius Mindaugas Survila, kuris organizavo diskusiją, taip pat buvo dirbama su tyrėjais iš Gyvybės mokslų centro ir STEAM infomobilių.

Nemaža dalis veiklų dalyviams padėjo susipažinti su Vilniaus miestu ir kitomis kultūromis. Draugams iš kitų šalių buvo paruoštas kultūrinis vizitas į Vilnių. Jie aplankė Aušros vartus, prezidentūrą, Vilniaus katedrą ir daug kitų objektų. Taip pat moksleiviai lankėsi Trakų pilyje, Neries regioniniame parke bei Valdovų rūmuose. Projekto dalyviai susipažino su tradiciniais lietuvių patiekalais, šokiais bei muzika.

Tikime, jog šis projektas moksleivius paskatino tobulėti, išlaikyti užmegztus ryšius, rimtai žiūrėti į ekologiją ir pasaulį.

Projekto dalyvė A. Gumbrevičiūtė

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019

Jau ketverius metus Lietuvoje vyksta Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019. Tai didelio verslo, valdžios ir švietimo bendruomenės dėmesio susilaukusi iniciatyva, kurios tikslas – skleisti žinią apie puikius mokytojus Lietuvoje ir jiems atsidėkoti.

Viena iš nominacijų – Metų mokyklos vadovas. Labai norime pasidžiaugti, kad Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktorė Rasa Agintienė buvo atrinkta ir pateko į Metų mokyklos vadovų trejetuką.

Sveikiname ir linkime sėkmės kituose laukiančiuose darbuose!

„Music is a common language”

Kintantis politinis kontekstas (imigrantų srautai, skirtingos tautybės, religijos, kultūriniai ir kalbiniai skirtumai, socialinė atskirtis) kelia vaikų įtraukimo į ugdymo procesą iš socialiai pažeidžiamų grupių problemas. Kiekviena šiame projekte dalyvaujanti mokykla susiduria su tokiomis problemomis kaip mokyklos nelankymas, jos nebaigimas, mokymosi motyvacijos stoka. Projekto „Muzika yra bendra kalba“ tikslas yra padidinti socialiai pažeidžiamų grupių vaikų įtraukimo į ugdymo procesą galimybes. Siekdami to pasiekti, mokytojai, susiduriantys su daugybe iššūkių šiose mokyklose, turi išmokti naujų mokymo metodų, kad ugdymo procesas būtų labiau įtraukiantis, draugiškas ir patrauklus. Projektas skirtas muzikos mokymo metodams, kurie naudojami dirbant su jaunesnio amžiaus mokiniais. Visi šie būdai yra nukreipti į draugiškos, emociškai stabilios aplinkos ir visapusiško vaiko vystymąsi.

Projektas įgyvendinamas nuo 2018-10-18 iki 2020-04-30. Jame dalyvauja mokytojai iš Juodšilių „Šilo“ gimnazijos (Lietuva), Lockerbie pradinės mokyklos (Škotija) ir Vehbi Necip Savasan pradinės mokyklos (Turkija).

Projekto tikslai:

-Pagerinti mokyklų lankomumą;

-Pagerinti mokymosi motyvaciją;

-Sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių;

-Stiprinti mokinių bendravimą, bendradarbiavimą ir komandinį darbą;

-Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas;

-Užsienio kalbos įgūdžių gerinimas.

TIKĖTINI REZULTATAI:

1. Tarptautinių seminarų ir praktinių užsiėmimų metu mokytojai bus supažindinti su skirtingais muzikos mokymo metodais.

2.Toliau ilgalaikis naujų muzikos mokymo metodų įgyvendinimas suteiks galimybę įtraukti tikslinės grupės vaikus į sėkmingą mokymosi procesą ir paskatins juos būti vertingais mokyklos bendruomenės nariais.

 3.Metodinio leidinio sukūrimas suteiks mokytojams galimybę naudotis juo bei kūrybiškai  taikyti jame pateiktus muzikos mokymo metodus, sužinoti apie jų galimybes ir įtraukti į ugdymo procesą vaikus iš socialiai pažeidžiamų grupių.

4. Keitimasis gerąja patirtimi gerins tarptautinį bendradarbiavimą, praplės akiratį, kalbines žinias, kultūrinį sąmoningumą ir suteiks galimybę kūrybiškai žiūrėti į ugdymo procesą.GIS diena

Prieš 20 metų  Esri  įkūrėjas ir prezidentas Jackas Dangermondas pakvietė GIS naudotojus skirti dieną aktyviai dalintis patirtimi bei įžvalgomis apie GIS. Staigus geoerdvinių technologijų naudojimo išpopuliarėjimas GIS dienos idėją išplėtė į pasaulinį renginį.

Mūsų mokykla jau 3 metus iš eilės mini šią dieną. Šiandien mokiniams buvo pristatytos Gis technologijos, jų galimybės ir inovatyvumas. Mūsų mokyklos sukurtus darbus galite peržiūrėti: https://silas.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=3286f486777243bcadf62b96e393c6ce

https://silas.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=5a412244ea4d435382d67c3a89812bef

Gerumo akcija

Lapkričio 12 dieną  gimnazijoje vyko Gerumo akcija  Šv. Martyno dienai paminėti. Joje dalyvavo mūsų vienuoliktokai, 1b klasės mokiniai, mokytojos Asta Kanavinienė ir Asta Sutkuvienė. Vienuoliktokai aplankė mūsų pirmokus,  kuriems pasakojo legendą apie šv. Martyną, žaidė su jais,  aiškino apie  gerumo svarbą šiandien.  Vyko simbolinė šviesos eisena, buvo  įžiebti  žibintai, kuriuos pasigamino patys mokiniai, jie sveikino mūsų bendruomenės narius, dalinosi savo Gerumo šviesa su kitais. Dėkojame visiems už šiltą, draugišką bendravimą ir labai gražias emocijas.

Konferencija „Įtraukusis ugdymas“

Kaip sukurti sąlygas kiekvienam vaikui dalyvauti ugdymo procese, kad mokinys būtinai patirtų sėkmę, kaip pasiekti pažangos nacionaliniu lygiu, kaip mokytojai galėtų geriausiai įveikti skirtumus klasėje?

Atsakymus į šiuos ir kitus aktualius klausimus bandė surasti konferencijos „Įtraukusis ugdymas“ dalyviai, kurią inicijavo Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija. Šioje konferencijoje dalyvavo ir gerąja patirtimi dalinosi mūsų gimnazijos mokytojai S.Balsys ir Ž.Šemelienė. Mokytoja Ž.Šemelienė papasakojo, kaip Erasmus+ projekto „Music is a common language“ dėka, gimnazijos mokytojai turi galimybę susipažinti su kitų šalių įtraukiojo ugdymo metodais, taikyti juos ir tuo pačiu pasidalinti sėkmingais mokymo būdais su kitais mokytojais. Mokytojas S.Balsys papasakojo apie unikalų ir kol kas vienintelį Baltijos valstybėse „Klasės orkestro“ projektą, kuris yra sėkmingai vykdomas gimnazijoje. Jis akcentavo, kad šio metodo privalumas yra tas, kad kiekvienas klasės mokinys, nepaisant gebėjimų, gali dalyvauti pučiamųjų instrumentų orkestre. Be to, šis metodas vysto mokinių gebėjimą koncentruotis, klausyti, dirbti ir mokytis komandoje, o svarbiausia – kelia mokinių savivertę bei pasitikėjimą savimi.

KAS YRA STEAM?

STE(A)M santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis. STE(A)M – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste.

STE(A)M apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:

  • gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, jūrų biologija, aplinkotyra, geologija);
  • inžineriją (chemijos inžinerija, civilinė inžinerija, kompiuterių inžinerija, elektros (elektronikos) inžinerija, mechanikos inžinerija, kt. inžinerinės sritys);
  • technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, programavimas, internetiniai ir programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
  • matematiką (matematika, statistika).

STE(A)M dalykų skatinimo problema prasideda jau mokykloje:

pagal tarptautinius rodiklius, Lietuvos moksleivių STE(A)M pasiekimai gerokai prastesni nei pasaulio valstybių vidurkis, o patys dalykai šalies moksleivių vertinami kaip sunkūs, sausi ir neįdomūs; menkas susidomėjimas mokykloje lemia mažą stojančiųjų į STE(A)M dalykus skaičių bei potencialių specialistų trūkumą darbo rinkoje.

Naujos galimybės

Juodšilių “Šilo” gimnazijoje pradėtas įgyvendinti dar vienas Erasmus+ KA2 projektas “Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach” (liet. Mokymosi, švietimo ir mokymosi motyvacijos didinimas naudojant STEAM metodą). Projekte dalyvauja mokyklos iš šių šalių: Rumunijos (projekto koordinatorė), Lietuvos, Portugalijos, Bulgarijos, Graikijos. Projekto trukmė – 2 metai.

Projekto uždaviniai:

  1. Tobulinti mokytojų įgūdžius planuojant ir vedant pamokas pagal STEAM viziją, organizuojant mokymo kursus šia tema.
  1. Taikyti STEAM metodus suplanuotose pamokose
  2. Sukurti pagrindinių mokinių įgūdžių ugdymo sistemą, naudojant STEAM metodą pamokose, kurias ves mokytojai iš šalių partnerių (PT, LT, RO, GR, BG)
  3. Sukurti paruoštos naudoti STEAM profesinės kvalifikacijos tobulinimo medžiagos rinkinį (pamokų planai, žaidimai), kuris bus įkeltas į internetinę platformą.

Edukacinė valandėlė „ Spalvoti vitaminai“ darželyje

Atskubėjęs  rudenėlis dovanoja daug spalvotų akimirkų ir rudens gėrybių .Tik spėk viskuo grožėtis!  Visą savaitę darželyje kalbėjome apie vaisių ir daržovių naudą.  Saulėtą ketvirtadienio rytą visi vaikai į darželį atsinešė vaisių ir daržovių, iš kurių grupėje gamino „vitaminų  valgius“ – „Boružėlių“  grupės vaikai spaudė sultis iš vaisių;                   „Pelėdžiukų“  grupės vaikai ragavo ir įvardijo, kuris vaisius saldus, kuris rūgštus ir t.t. ;  „Drugelių“  grupės vaikai gamino vaisių salotas . Kai kiekvieną grupę aplankė  Vilkas ir          Lapė, vaikai vaišino svečius, pasakojo, kaip ir iš ko gamino, skaičiavo, kiek ir kokių vitaminų jų vaišėse yra. Renginio metu vaikai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose, noriai ragavo ir vertino šviežias daržoves bei vaisius. Savaitė praėjo labai turiningai, sveikai ir naudingai. Renginį organizavo auklėtojos Irena Trusevič ir Vaida Šukienė.

Ekologinis iššūkis – eksperimentai laboratorijoje

Spalio 18 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi „Mėgintuvėlis LT“ komanda, kuri 8-10 klasių mokiniams vedė interaktyvius edukacinius užsiėmimus „Ekologinis iššūkis – eksperimentai laboratorijoje“. Mokiniai nagrinėjo aktualias šiandienos temas: ozono sluoksnio plonėjimą, šiltnamio efekto susidarymą, plastiko atliekų mažinimą. „Mėgintuvėlio“ komanda atsivežė ištisą laboratoriją bei supažindino su jos įranga. Pamokos metu mokiniai patys savarankiškai eksperimentavo: dėvėjo apsauginius akinius, chalatus ir naudojosi tikrais cheminiais indais. Susipažino ir išbandė įdomiuosius eksperimentus: spalvines putotas reakcijas, kietą anglies dioksidą, ragavo atšaldytų azote spragėsių. Visi norintys turėjo galimybę palaikyti ugnį rankose.

Užsiėmimai praplėtė mokinių supratimą apie gamtos taršą, planetos saugojimą ir ekologiją, leido įgyti gebėjimų, kurių reikia ekologinėms problemoms spręsti, tapti atsakingais piliečiais, kuriančiais ir puoselėjančiais aplinką.