Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Projekto anotacijoje teigiama, jog „atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita.“

APIE PROJEKTĄ „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje  https://www.mokykla2030.lt/

Naudinga informacija:

Kompetencijų ir vaiko raidos aprašai

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų projektai 

Priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimas

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimas

Vidurinio ugdymo programų atnaujinimas

Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui?