Apie gimnaziją

Bendros žinios apie gimnaziją

Filosofija: ,,Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės” (Seneka).

Vizija: nuolat besimokanti, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžianti gimnazija.

Misija: įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir  bendrąjį ugdymą. Ugdyti atvirą, kūrybingą, savarankišką žmogų, atsakingai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

Svarbiausi gimnazijos veiklos vertybiniai principai: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, nesavanaudiškumas, padorumas, atsakomybė, viešumas, pavyzdingumas.

Gimnazijos logotipas

Gimnazijos vėliava

Gimnazijos himnas

Šile, tavo balsas manyje
Rodo kelią tiktai į Tave.
Šile, tavo medžiai mes,
Kas medžius tuos tavyje suras.

Priedainis

Šile, tavo balsas sklinda iš jaunųjų širdžių,
Jis stipresnis už tūkstančius balsų.
Tartum laisvės varpas skamba ir aidės
Ir visi tegul tik vieną jį girdės!

Šlovins tavo vardą mūs darbai,
Te žiedais troškimai išsiskleis.
Tu viena mums visada buvai,
Jeigu nusikalstam – mums atleisk.

Priedainis

Žodžiai mokinio Š. Eirošiaus
Muzika mokytojo V. Ruzgio