DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366, informuojame, kad:

  • nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai neorganizuojame ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo;
  • mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio programas skiriamos pavasario (Velykų) atostogos  nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.
  • nuo 2020 m. kovo 16 d. interesantai kylančiais klausimais gali kreiptis nuotoliniu būdu  el. paštu mokykla@silo.vilnius.lm.lt arba telefonu 852698122

Visa aktuali informacija tėvams, mokiniams ir mokytojams skelbiama el. dienyne EDUKA.