SVEIKINAME!

Nuoširdžiai sveikiname 4a klasės mokinę Patriciją Suckel respublikiniame pradinių klasių mokinių piešinių konkurse ,,SKAITAU, KURIU, DALINUOSI” laimėjusią pirmąją vietą.

Linkime Patricijai ir toliau kurti ir džiuginti mus gražiais piešiniais bei pasiekimais!

MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS-PARODA

 „UŽ LANGO – VAIZDAS KAIP PAVEIKSLAS“

Konkurso organizatoriai kvietė ieškoti siužeto žvelgiant pro langą. Vaizdas, kurį matote, gali tapti paveikslu, tiesiog sustabdykite akimirką!

Šiame piešinių konkurse – parodoje dalyvavo Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokinės: Radvilė, Nida, Flavija, Daniela, Gabija, Donita jų dailės mokytoja Auksė Žukaitė.

Džiaugiamės ir sveikiname

Radvilę Taraškevičiūtę II amžiaus gr. (pradinės kl.) užėmusią I vietą ir

Gabiją Balsytę III amžiaus grupėje (5-8 kl.) užėmusią I vietą!

Paroda skirta XXV-ajai Pietryčių Lietuvos vaikų meninės kūrybos šventei „ŠALČIOS ALELIUMAI“.

RESPUBLIKINIS LIETUVIŲ KALBOS KONKURSAS ,,ODĖ MĖGSTAMIAUSIAM KNYGOS HEROJUI“

Gruodžio mėnesį IIa klasės mokinė Ūla Bučelytė (mokytoja Jolanta Novopašinienė) dalyvavo respublikiniame Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 5–10  klasių mokinių lietuvių kalbos konkurse ,,Odė mėgstamiausiam knygos herojui“ ir tapo III vietos laimėtoja.

Šio konkurso tikslas – skatinti mokinius skaityti, pažinti, interpretuoti lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius, ieškoti sąsajų su jų gyvenimu ir patirtimi, atskleisti mokinių kūrybinį potencialą.

Darbas turėjo atitikti odės žanro reikalavimus, jame turėjo atsispindėti pasirinkto lietuvių ar užsienio autoriaus kūrinio personažo individualumas ir išskirtinumas.

Kviečiame susipažinti su Ūlos sukurta ode.

„Odė tam, kuris nepasiduoda“
 
 
Pro pilkus vandenis,
Bangas, pašiauštas vėjų,
Ir rūškanus gentainių nusivylusių žvilgsnius,
Virš jūros neramios plačiai sparnus ištiesęs
Pakyli, Džonatanai, į šviesius dangaus kelius. 
Kartojo tau kiti: ,,Tu tik žuvėdra, 
Turi gyventi ir mąstyti kaip visa gentis“,
Tačiau neleidai prietarams sparnų surišti
Ir išdidus, kovodamas su lemtimi
Tu palytėjai aukštumas, kurias nedrąsiai
Nužvelgdavo bijodami jose suklupt visi.
,,Tu tik žuvėdra!“ – juokėsi padangių vėjas
Ir vėl nublokšdavo tave iš aukštumų žemyn, 
Tačiau uždegęs norą mokytis ir tobulėt krūtinėj
Tu vėl pakeldavai liepsnojančias akis
Ir kildavai kaskart iš naujo, kol galiausiai
Įrodei, kad širdis drąsi įveiks visas kliūtis. 
,,Tu tik žuvėdra!“ – šaipėsi skrajūnės kitos, 
Pasukdamos šalin, į saugesnius kelius, 
Bet, kai galiausiai pasiekei oazę laisvės,  
Staiga prisiminei jų liūdnus, neramius žvilgsnius
Ir sugrįžai bei kiekvienos žuvėdros širdyje
Pasėjai norą sekt į aukštumas paskui tave. 
Nurimsta vėjai, bangos grįžta į gelmes, 
O tu pakyli vėl į aukštumas naujas…

ŠIMTUKININKAI

Rugsėjo 21 d. Rudaminos meno mokykloje Vilniaus r. meras Robert Duchnevič sveikino sėkmingiausiai brandos egzaminus išlaikiusius Vilniaus r. esančių mokyklų absolventus.

Kartu su visais džiaugiamės puikiais mūsų gimnazijos mokinių akademiniais Gabrielės Gabrielė Dranickaitė (anglų k.) ir Jonas Butrimas (rusų k.) pasiekimais brandos egzaminuose.

Didžiuojamės, dėkojame už jų kruopštų darbą ir linkime sėkmės svajonėse!

PANGEA 2023

Tarptautinio matematikos konkurso „PANGEA 2023″, kurį organizuoja  VIMS – International Meridian School“ filosofija – visus dalyvius paskatinti domėtis matematika! 
Mokytojos Loretos Klimavičienės antraklasiai tikrai domisi matematika ir dalyvauja šiame konkurse. Džiaugiamės, kad trys 2a klasės mokiniai Emilija Lisovska, Markas Boleiša ir Motiejus Milaknis sėkmingai įveikė 1 ir 2 etapus, surinko didžiausią taškų kiekį ir visi laimėjo 1 vietą!

Nugalėtojai apdovanoti diplomais, atminimo dovanėlėmis ir Pangea medaliais. 

Sveikiname nugalėtojus!!!

RESPUBLIKINIO ,,POEZIJOS PAVASARIO“ KONKURSO LAUREATĖ

Šių metų gegužės 16 d. Ūla Bučelytė (mokytoja J. Novopašinienė) dalyvavo respublikinio poezijos konkurso ,,Ali-alio! Pavasaris!“, skirto LR Seimo paskelbtoms Simono Daukanto 230-osioms gimimo metinėms  ir 30-tajam Borutaičių  poezijos pavasarėliui paminėti, laureatų apdovanojimuose. Laureatai ir jų mokytojai buvo pakviesti į K. Borutos sodybą Kauno rajone, kur susirinko laureatai ir jų mokytojai iš visos Lietuvos. Iš viso konkurse dalyvavo virš 120 mokinių iš 60 šalies mokyklų, kurių darbus vertino  autoritetinga vertinimo komisija, sudaryta iš pripažintų poetų, literatūrologų, mokytojų. Laureatai buvo ne tik apdovanoti padėkomis ir konkurso rėmėjų dovanomis, bet ir galėjo pasiklausyti aktoriaus, bardo G.Storpirščio atliekamų dainų, pasiklausyti jaunųjų poetų kūrybos, pabendrauti ir pasidalinti savo įspūdžiais.

„ŠILO“ PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS – LAUREATAI !

Kovo 25 d. Palangoje nuskambėjo XXIII-asis Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų atvirasis čempionatas. Iš skirtingų Lietuvos kampelių į čempionątą atvykę 27 orkestrai rungėsi penkiose kategorijose. A kategorijoje pirmą kartą jėgas išbandė ir „Šilo“ gimnazijos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas mokytojo Sauliaus Balsio. Debiutinis pasirodymas buvo labai sėkmingas: vertinimo komisija šiliečiams skyrė 73,67 balo ir įvertino III-ąja vieta. Jaunieji pūtikai po savo atliktos programos klausėsi kitų orkestrų, vėliau turėjo galimybę pasivaikščioti po pavasarėjančią Palangą ir pajusti žvarboką Baltijos jūros vėją. Dieną vainikavo Palangos koncertų salėje vykęs Lietuvos kariuomenės orkestro GALA koncertas „Malda už Taiką“ bei čempionato dalyvių apdovanojimai. Šventinė nuotaika tvyrojo viso vakaro metu. Mokiniai susižavėję klausėsi Lietuvos kariuomenės orkestro atliekamų kūrinių, stebėjosi garso grožiu bei muzikantų talentu. Grįžtant į Juodšilius įspūdžiai liejosi per kraštus.

Tai pirmasis toks aukštas „Šilo“ gimnazijos orkestro įvertinimas, bet, tikėtina, ne paskutinis. Jaunųjų orkestrantų motyvacija po šio renginio „šovė“ į viršų ir tikrai bus labai naudinga siekiant naujų tikslų ir įveikiant iššūkius!

          9a klasės mokinė Ūla Bučelytė (mokytoja J.Novopašinienė) dalyvavo Vasario 16-tosios Akto originalo atradėjo, Europos Parlamento nario profesoriaus Liudo Mažylio organizuojamame esė ir eilėraščių konkurse ,,Švenčiu Lietuvą“. Šiame konkurse šiemet dalyvavo daugiau kaip 700 kūrinių. Konkurso dalyviai –  ikimokyklinio ugdymo, vaikų dienos centrų, pradinių ir pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, profesinio ugdymo centrų mokiniai bei lietuvaičiai iš viso pasaulio. Svarbiausias vertinimo kriterijus buvo atsakymas į klausimą: ko mane išmokė Lietuva? Taip pat svarbūs vertinimo kriterijai buvo: meniškumas, originalumas ir gebėjimas žinias (Lietuvos istorijos,  literatūros, kultūros) pateikti per asmeninį išgyvenimą.                   

        Nuoširdžiausiai sveikiname ŪLĄ BUČELYTĘ, šiame konkurse užėmusią III – ąją vietą, ir kviečiame pasidžiaugti jos konkursiniu eilėraščiu.

Kai vėl pas tave ateinu

Žolynais, saulės gijom, vingiuotais upių slėniais,
Knygų nugarėlėm ir pasakų garsais
Švelniai tarsi sapnas, džiugiai tartum vėjas
Atbrendi per pievas su rytmečio gaisrais.

Nuo pat pirmos sekundės jaučiau ant savo delno
Prisilietimą tavo, girdėjau kaip šnabždi:
Net saulei nusileidus, širdy šviesa išlieka
Ir pateka virš Žemės, jei stengies ir tiki.

Nusivedei į girią ir ant kiekvieno medžio
Parodei įrašytus istorijos žodžius.
Visus pasaulio žmones, kiekvieną upės lašą
Prisilietimu savo man padarei svarbius.

Laukuose Suvalkijos radau kantrybę Tavo,
Kai augo plačios vagos nuo sėklos lig rugių,
Aukštaičių ežeruose, pamiršusios pasaulį,
Nugrimzdo mano akys ligi pačių gelmių.

Dzūkijos nuoširdumas pušų sakais tekėjo
Pro samanas ir smėlį – ištroškusion širdin,
Žemaičių ryžtingumą man uždegei akyse,
Kad visada liepsnotų negęstančia ugnim.

Vis ateini žolynais, vingiuotais upių slėniais.
Esi tokia trapi! Esi tokia tvirta!
Matau akyse Tavo saulėtą, šviesų kraštą,
O tu šnabždi man savo vardą – Lietuva.

JAUNIEJI GEOGRAFAI

Šių metų balandžio 2 d. vyko XXI – asis nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas. Jame dalyvavo Juodšilių “Šilo” gimnazijos mokiniai iš 6-12 klasių.  Mokinius konkursui ruošė vyr. geografijos mokytojas Povilas Balesinovas.

Džiaugiamės, kad 6 klasės mokinė Barbora Vaineikytė tapo nugalėtoja, užėmusi I-ąją vietą

 6 klasių kategorijoje.  

Didžiuojamės Tavim!

„Kalėdinių žibintų šviesoje“

Lavoriškių gimnazijoje įvyko paroda – konkursas „Kalėdinių žibintų šviesoje“. Renginyje su regioninių mokyklų pradinių klasių mokiniais dalyvavo ir mūsų gimnazijos 1a kl. mokinukės. Sveikiname Beatričę Griceniuk, 1 a kl. mokinę, šiame konkurse užėmusią 1 vietą!

no images were found