Korupcijos prevencija

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias priimant Specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį, sąrašo patvirtinimo: nuoroda į dokumentą

Pareigų, kurias einant privalu deklaruoti privačius interesus, sąrašas: nuoroda į dokumentą

Įstaigoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede: nuoroda į dokumentą 

Įstaigoje atsakinga už korupcijos prevenciją – ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Asta Višneveckė. El. p.: asta.visnevecke@juodsiliugimnazija.lt