„Webinaras 10-tokams: kaip pasirinkti mokomuosius dalykus”.

Kviečiame dalyvauti didžiausiame Lietuvoje online renginyje apie studijų pasirinkimą. Registruokis į renginį ir gauk vertingos informacijos apie įvairias studijų programas. Live transliacijos metu galėsi užduoti klausimus ir sužinoti, ką realiai veiksi baigęs ekonomiką, filologiją, žurnalistiką, biochemiją ar kitą studijų programą? Registruokis čia: www.kalba.lt

Karjeros ugdymas

„Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje“
                                                                                                                            (L. Donskis)

Ugdymas karjerai yra integrali bendrojo ugdymo dalis, kurios ugdomasis poveikis jaunuoliams yra reikšmingas visą gyvenimą: įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai pritaikys savo karjeros kelyje – tiek artimiausiuose, tiek tolimiausiuose etapuose. Ugdymo karjerai programa gimnazijoje yra integruojama į mokomuosius dalykus, klasės vadovo veiklą, neformalųjį ugdymą.

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Pagrindiniai dokumentai:

1.Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314

2. Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V – 72)

NAUDINGOS NUORODOS:

http://www.mukis.lt/lt/naujienos.html Viskas apie karjerą – mokiniams, mokytojams, tėvams!

KARJEROS PLANAVIMO ŽINGSNIAI:

PATARIMAI JAUNIMUI: KAIP MOKYKLOJE ATRASTI SAU TINKAMĄ PROFESIJĄ AR VEIKLĄ?

KARJEROS KONFERENCIJA MOKSLEIVIAMS 2020-11-11 ir 2020-11-18