Psichologas


Evelina Cyplinskaja

evelina.cyplinskaja@juodsiliugimnazija.lt

Gimnazijos psichologas konsultuoja mokinius, patiriančius emocinius, elgesio ar ugdymosi sunkumus, įvertina vaiko galias ir sunkumus, raidos, asmenybės ypatumus. Teikia pagalbą moksleivių, patiriančių emocinių ar elgesio, ugdymosi sunkumų, tėvams, rūpintojams, globėjams, šeimos nariams. Bendradarbiauja su gimnazijos pedagogais,  švietimo pagalbos specialistais, numatant pagalbos mokiniui būdus ir juos įgyvendinant. Taip pat inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių sunkumų prevencijos programas, veda emocinio intelekto ugdymo programas, veda tėvystės įgūdžių grupes gimnazijos moksleivių tėvams, dalyvauja formuojant teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinius sunkumus patiriančius asmenis.